คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี Ubonratchathani The Teachers Council
ที่ตั้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนนครบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ / โทรสาร 045 251 779
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
พิมพ์ใบจ่ายเงินขึ้นทะเบียน และใบแทน
พิมพ์ใบชำระค่าต่อใบอนุญาต
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียม
 

ภาพกิจกรรม

วันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อ : 2020-01-17 14:03:50 อ่าน : 290
วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น.  ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563  โดย นายเธียรชัย พุทธรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ  ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของจัดงาน
เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน
และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี
หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลัง
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า 1,500 คน   
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 20,603