คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี Ubonratchathani The Teachers Council
ที่ตั้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนนครบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ / โทรสาร 045 251 779
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
พิมพ์ใบจ่ายเงินขึ้นทะเบียน และใบแทน
พิมพ์ใบชำระค่าต่อใบอนุญาต
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียม
 

ภาพกิจกรรม

การประชุมจัดกิจกรรมงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

เมื่อ : 2020-01-09 16:20:03 อ่าน : 55

การประชุมจัดกิจกรรมงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563
หน่วยจัดงานวันครูประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2563

 

     ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยจัดงานวันครู
ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64พ.ศ. 2563 โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยประสานไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันครูส่วนภูมิภาคฯ ซึ่งในการนี้ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมในวันที่ 7 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว มีมติกำหนดหน่วยจัดงานวันครู ดังนี้
 

1.         1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (หน่วยจัดงานวันครูประจำจังหวัด)

2.         2. สพป.อุบลราชธานี เขต 1

3.         3. สพป.อุบลราชธานี เขต 2

4.         4. สพป.อุบลราชธานี เขต 3

5.         5.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4

6.         6. สพป.อุบลราชธานี เขต 5

7.         7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

8.         8. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

9.         9. อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย

1.          1. โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี

2.          2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

3.          3. สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

4.          4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

5.          5. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

6.          6. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี

7.          7. โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 20,605