คุรุสภาจังหวัดสุพรรณบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
KSP School
KSP Self-Service
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบอนุญาต ฯ
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต ฯ
พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียม
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าธรรมเนียม
My office
I-Office 2563
ตรวจสอบรายชื่อการรับรองปริญญา
หอสมุดคุรุสภา
วารสารวิทยาจารย์
วันครู
 

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1-2563

เมื่อ : 2020-02-04 13:57:48 อ่าน : 63
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อพิจารณาการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์นักเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดสุพรรณบุรี และช่วยเหลือสงเคราะห์กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร โดยนายทศพล มากระจัน ผู้ประสานงานคุรุสภาจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน ฯ ดังกล่าวด้วย

  
  
  
  
  
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11,038