คุรุสภาจังหวัดสุพรรณบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
KSP School
KSP Self-Service
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบอนุญาต ฯ
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต ฯ
พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียม
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าธรรมเนียม
My office
I-Office 2563
ตรวจสอบรายชื่อการรับรองปริญญา
หอสมุดคุรุสภา
วารสารวิทยาจารย์
วันครู
 

ภาพกิจกรรม

ศธจ.สุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เมื่อ : 2020-02-03 11:26:05 อ่าน : 49
วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีทำหน้าที่ศูนย์สอบบริหารจัดสอบให้กับโรงเรียนเอกชนและท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งกำหนดสนามสอบจำนวน 22 แห่ง

ในการนี้ นายทศพล มากระจัน นางสุภาวดี มากระจัน และ นางสาวจตุพร ล่วงลือ  เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์สอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระดับศูนย์สอบ และสนามสอบเพื่อบริหารการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด

  
  
  
  
  
  
       
     

  
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 41
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 9,702