คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม “เหลียวหลัง แลหน้า จะจัดการศึกษาอย่างไรให้มีความเชื่อมโยงกับการมีงานทำ ในยุค Thailand ๔.๐”

เมื่อ : 2018-08-23 12:19:19 อ่าน : 230
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม เหลียวหลัง แลหน้า จะจัดการศึกษาอย่างไรให้มีความเชื่อมโยงกับการมีงานทำ ในยุค Thailand ๔.๐ตามโครงการเสริมสร้างเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยได้จัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะของผู้เรียน เพื่อเชื่อมโยงทางสมรรถนะการเรียนรู้ และสมรรถนะการมีงานทำ และจัดบูทนิทรรศการจากหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การมีงานทำ จำนวน ๑๐ บูท โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย 
1. นายชูชาติ พราหมณ์จร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาสุโขทัย 
2. ผศ.ดร. รัตนา ยอดหาญ สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
3. รศ.ดร.ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4. นายธวัชชัย ชูหน้า รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
5. นายอนันต์ คงชู รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย
6. นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
7. นายอุฬาร์ ศรีประทักษ์ ตัวแทนสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย 
8. นายศักดิ์เกษม ตันติยวรงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสุโขทัยพัฒนาเมือง จำกัด
9. นายวรพล นิยมกูล หนังสือพิมพ์ สุโขทัยแม็กกาซีน 
10. ดร.ศรีโสภา มีเจริญ (ผู้ดำเนินรายการ)
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับฟังความคิดเห็นประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง อำเภอละ ๒๐ คน ครูจาก กศน. ตำบลทุกตำบล นักเรียนนักศึกษา จากอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาทุกระดับ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน โดยจากแบบสำรวจความพึงพอใจการจัดทำหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก
 
รูปภาพประกอบ

 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 20
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 8,268