คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสระแก้ว
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาต
บริการแบบฟอร์มใบอนุญาต
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 

ภาพกิจกรรม

ประชุมการจัดงานวันครู ประจำปี 2563

เมื่อ : 2020-01-06 10:52:27 อ่าน : 273
 ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอำเภอเมืองสระแก้ว ได้มีกำหนดจัดงานวันครู ประจำปี2563
ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อระลึกพระคุณครูบูรพาจารย์
ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความร่วมมือสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน
เห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครู ทั้งนี้ นายสไว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้เป็นประธานในการประชุม
กำหนดแนวทางการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 ของอำเภอเมืองสระแก้ว
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 39
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11,933