นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 68 ราย มี ดร. บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ และ ดร. ทินสิริ ศิริโพธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา พร้อมผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

 ภาพถ่ายเพิ่มเติมคลิกที่นี่ !!!

 •  
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13