คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา
สถาบันคุรุพัฒนา
ส่งข้อมูลการฝึกอบรม
PROGRAM KSP BUNDIT
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2561

เมื่อ : 2018-07-11 16:32:46 อ่าน : 274
                    วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมพร ญาณสูตร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาแผนการทำงานและงบประมาณ ปฏิทินการดำเนินงาน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 5 ฝ่าย คือ 1. ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ 2. ฝ่ายรับการเสนอชื่อ 3. ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติและรับข้อทักท้วง  4. ฝ่ายสืบเสาะเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 5. ฝ่ายเขียนเอกสารผู้ได้รับการคัดเลือก

                        โดยกำหนดให้มีการเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่  1 กันยายน – 10 ตุลาคม 2561 ณ หน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กศน. อาชีวะ ท้องถิ่น

 
รูปภาพประกอบ

 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 32
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 29,703