คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา
สถาบันคุรุพัฒนา
ส่งข้อมูลการฝึกอบรม
PROGRAM KSP BUNDIT
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 

ภาพกิจกรรม

ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อ : 2018-06-21 16:31:39 อ่าน : 284
 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมบุคคลตามองค์ประกอบคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายเจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการจากส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาควิชาการ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสมพร ญาณสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาควิชาการ) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนและติมอร์ - เลสเต จำนวน 11 ประเทศๆละ 1 คน พร้อมไปกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา ที่ผ่านมา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธีพระราชทานรางวัลแล้ว 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 และ 11 ตุลาคม 2560
การดำเนินคัดเลือกทางมูลนิธิฯ ได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด สำหรับครั้งนี้เป็นการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นครั้งที่ 3 ปี 2562 ซึ่งกำหนดคัดเลือกครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินงานระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2561
 
รูปภาพประกอบ

 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 30
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 29,701