คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ภาพกิจกรรม

ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อ : 2018-06-13 14:08:02 อ่าน : 102

   


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลพบุรี ตามองค์ประกอบ เพื่อเลือกประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ และที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายอำนวย จั่นเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯระดับจังหวัดและมอบหมายให้กรรมการ 5 ท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ระดับภาคกลาง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้แก่
1.   นายอำนวย จั่นเงิน ประธานกรรมการฯ หรือกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

2.  นายวินัย สมมิตร กรรมการ

3.  นางสายใจ เลิศวิริยะประภา กรรมการ

4.  นางสวามิณี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

5. นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
และได้การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลพบุรี

 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,046