หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Vote
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

คุรุสภา

 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
ทรูปลูกปัญญา - Trueplookpanya.com
Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
ThaiLIS - Thai Library Integrated System
 

 
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี 2562 ระยะที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี 2562 ระยะที่ 2
29 ต.ค. 62
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี 2562 ระยะที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี 2562 ระยะที่ 1
28 ต.ค. 62
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครุ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครุ
22 ต.ค. 62
การประชุมครูอาเซียน (ACT+1) ครั้งที่ 35 (The 35th ASEAN Council of Teachers+1 Convention) ณ ประเทศบรูไน
การประชุมครูอาเซียน (ACT+1) ครั้งที่ 35 (The 35th ASEAN Council of Teachers+1 Convention) ณ ประเทศบรูไน
11 ต.ค. 62
 
การประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หัวข้อ Young Teachers:The Future of the Profession เนื่องในวันครูโลก ประจำปี 2562
การประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หัวข้อ Young Teachers:The Future of the Profession เนื่องในวันครูโลก ประจำปี 2562
11 ต.ค. 62
 
คุรุสภาร่วมจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เป็นครูด้วยหัวใจ
คุรุสภาร่วมจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เป็นครูด้วยหัวใจ
11 ต.ค. 62
ประชุมบอร์ด ประจำเดือน สิงหาคม 62
ประชุมบอร์ด ประจำเดือน สิงหาคม 62
22 ต.ค. 62
 
ประชุม กมว. เดือนสิงหาคม 62
ประชุม กมว. เดือนสิงหาคม 62
22 ต.ค. 62
 
ประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
25 ก.ย. 62
โครงการจรรยาบรรณสู่ ครูดี...เพื่อเด็กดี
โครงการจรรยาบรรณสู่ ครูดี...เพื่อเด็กดี
23 ก.ย. 62
 
การรายงานตัวและการซักซ้อมวิธีการเข้าเฝ้าฯ ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560
การรายงานตัวและการซักซ้อมวิธีการเข้าเฝ้าฯ ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560
18 ก.ย. 62
 
การประชุมหารือระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
การประชุมหารือระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
18 ก.ย. 62
ประชุมเพื่อรับนโยบายด้านการรับรองปริญญาทางการศึกษา
ประชุมเพื่อรับนโยบายด้านการรับรองปริญญาทางการศึกษา
9 ก.ย. 62
 
ประชุมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผลงานทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประชุมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผลงานทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
9 ก.ย. 62
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
9 ก.ย. 62
การประชุมชี้แจงการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional Learning Community:PLC) และลงสัญญารับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2562
การประชุมชี้แจงการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional Learning Community:PLC) และลงสัญญารับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2562
9 ก.ย. 62
 
การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู:ผลลัพธ์และความต้องการจำเป็น
การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู:ผลลัพธ์และความต้องการจำเป็น
9 ก.ย. 62
 
การเสวนา เรื่อง ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ในงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ:ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า
การเสวนา เรื่อง ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ในงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ:ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า
9 ก.ย. 62
คุรุสภาร่วมกับ 16 หน่วยงาน จัดประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562
คุรุสภาร่วมกับ 16 หน่วยงาน จัดประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 "ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต"
23 ก.ย. 62
 
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ "ครูรัก(ษ์)ถิ่น"
23 ก.ย. 62
 

ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 36
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 184,331