จุดบริการงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
https://www.facebook.com/ksplamphun/
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา "ระดับจังหวัด" ประจำปี 2562

เมื่อ : 2019-09-03 17:30:53 อ่าน : 22
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา "ระดับจังหวัด" ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. คุรุสภาจังหวัดลำพูน ประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา “ระดับจังหวัด” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน โดยมีนายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการ
จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ผลงานดังกล่าว

โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
ซึ่งมีหลักเกณฑ์ผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในสังกัด เพื่อรับรางวัลคุรุสภา “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
/หน่วยงาน” ประเภทครู จำนวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 1 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน รวม 5 คน
ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาคัดเลือก
ในระดับจังหวัดต่อไป

จังหวัดลำพูนมีผู้ส่งผลงานและได้รับการคัดเลือกประเภทศึกษานิเทศก์
จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2


 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 31,177