จุดบริการงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
https://www.facebook.com/ksplamphun/
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 
FBคุรุสภาจังหวัดลำพูน
KSP Self-service
KSP School
PROGRAM KSP BUNDIT
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
ชำระค่าต่ออายุ
ชำระค่าขึ้นทะเบียน+ใบแทน
ตรวจสอบข้อมูลชำระเงิน
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรอง
 

ภาพกิจกรรม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อ : 2019-06-06 15:12:47 อ่าน : 82
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

     
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน โดยได้ผนวกกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1.ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
2.กิจกรรมปลูกป่าและไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา และพระราชินี 
3.โครงการ ศธ. จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก
4.โครงการ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยได้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อสร้างความชื้นสัมพัทธ์ และสร้างร่มเงา ณ บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป. ลำพูนเขต 1 กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ
โดยรอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน กิจกรรม 5 ส. โดยร่วมกันจัดโต๊ะทำงาน เอกสาร
และสภาพแวดล้อม กิจกรรมแยกขยะ โดยนำขยะที่ได้จากกิจกรรมทั้งหมด มาคัดแยก
และแยกทิ้งลงถัง ตามประเภทขยะ ทั้ง 4 ประเภท คือ ถังสีเขียว ทิ้งขยะเปียก / ถังสีน้ำเงิน
ทิ้งขยะรีไซเคิล / ถังสีเหลือง ทิ้งขยะทั่วไป และถังสีแดง ทิ้งขยะอันตราย
และร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้า และปิ่นโต หรือกล่องข้าว เพื่อลดการใช้พลาสติก

      สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3 มิถุนายน 2562 ทั้งให้ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดีและกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมรณรงค์การลดใช้พลาสติก สร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอย
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้แก่ตนเอง และหน่วยงาน 

 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 35
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 35,068