คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
KSP School
KSP Self-Service
บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าต่ออายุใบอนุญาต
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 KSP BUNDIT
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรอง
 

ภาพกิจกรรม

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563

เมื่อ : 2020-04-07 13:48:31 อ่าน : 55

          ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังไดัยึดถือปฏิบัติตาม

           การจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ในจังหวัดชุมพร มีหน่วยจัดงานวันครู ทั้งหมด 10 หน่วย ได้แก่ หน่วยจัดงานวันครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  หน่วยจัดงานวันครูเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร  หน่วยจัดงานวันครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  หน่วยจัดงานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร  หน่วยจัดงานวันครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  หน่วยจัดงานวันครูอำเภอหลังสวน  หน่วยจัดงานวันครูเครือข่ายสถานศึกษาพะโต๊ะ  หน่วยจัดงานวันครูเครือข่ายสถานศึกษาละแม  หน่วยจัดงานวันครูเครือข่ายสถานศึกษาพะโต๊ะ  หน่วยจัดงานวันครูเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งตะโก  และหน่วยจัดงานวันครูสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสวี 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 22
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 15,876