คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
KSP School
KSP Self-Service
บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าต่ออายุใบอนุญาต
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 KSP BUNDIT
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรอง
 

ภาพกิจกรรม

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562

เมื่อ : 2019-02-18 09:53:33 อ่าน : 268
           ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ
           การจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ในจังหวัดชุมพร มีหน่วยจัดงานวันครู ทั้งหมด 7 หน่วย  ได้แก่ หน่วยจัดงานวันครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร  หน่วยจัดงานวันครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  หน่วยจัดงานวันครูอำเภอหลังสวน  หน่วยจัดงานวันครูเครือข่ายสถานศึกษาพะโต๊ะ  หน่วยจัดงานวันครูเครือข่ายสถานศึกษาละแม  หน่วยจัดงานวันครูเครือข่ายสถานศึกษาพะโต๊ะ  หน่วยจัดงานวันครูเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งตะโก  และหน่วยจัดงานวันครูสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสวี
 
รูปภาพประกอบ

 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,182