สถาบันคุรุพัฒนา
Teacher Profession Development Institute
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

สถาบันคุรุพัฒนา
News Update


การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สายงานการสอน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 >> 
click

 

(โปรดตรวจสอบข้อมูลจากหน้าเว็บของสถาบันคุรุพัฒนาเท่านั้น)

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อความประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสถาบันคุรุพัฒนา
ข้อความประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสถาบันคุรุพัฒนา  new
ด้วยมีผู้สอบถาม มายังสถาบันคุรุพัฒนา ถึงข้อความประชาสัมพันธ์ดังกล่าว สถาบันคุรุพัฒนาขอเรียนให้ทราบว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับข้อความนั้น แล...
 
ชี้แจงข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรมของสถาบันคุรุพัฒนา ที่บริหารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ระยะเวลาการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 
การดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  new
1. สมัครหน่วยพัฒนาครู สำหรับหน่วยงานใดที่ประสงค์สมัครเป็นหน่วยพัฒนาครูเพื่อเสนอหลักสูตรเพื่อขอการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สามารถดำเนินกา...
 
การรายงานผลการพัฒนาในระบบสารสนเทศของสถาบันคุรุพัฒนา
การรายงานผลการพัฒนาในระบบสารสนเทศของสถาบันคุรุพัฒนา  new
เรียน หน่วยพัฒนาครูทุกหน่วย สถาบันคุรุพัฒนากำลังดำเนินการพิจารณาการรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักสูตรที่สถ...
 
 
ภาพกิจกรรม
การดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  new
1. สมัครหน่วยพัฒนาครู สำหรับหน่วยงานใดที่ประสงค์สมัครเป็นหน่วยพัฒนาครูเพื่อเสนอหลักสูตรเพื่อขอการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สามารถดำเนินกา...
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 196
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 50,791