สถาบันคุรุพัฒนา
Teacher Profession Development Institute
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

สถาบันคุรุพัฒนา

 News Update

การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >> 
click

 

(โปรดตรวจสอบข้อมูลจากหน้าเว็บของสถาบันคุรุพัฒนาเท่านั้น)

------------------------------------------------------------------------------------


ระบบบริหารจัดการหลักสูตร (สำหรับหน่วยพัฒนาครู) >> digital.kurupatana.ac.th

------------------------------------------------------------------------------------

ระบบตรวจสอบข้อมูลการอบรม >> course.kurupatana.ac.th

------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้ส่ง URL ของเว็บไซต์ ของหน่วยพัฒนาครู
ขอให้ส่ง URL ของเว็บไซต์ ของหน่วยพัฒนาครู  update
เรียน หน่วยพัฒนาครูทุกหน่วย ด้วยสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆ นั้น ...
 
ด่วนที่สุด ข่าวแจ้งหน่วยพัฒนาครู เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ข่าวแจ้งหน่วยพัฒนาครู เรื่อง การแจ้งการชำระเงินในระบบ
ข่าวแจ้งหน่วยพัฒนาครู เรื่อง การแจ้งการชำระเงินในระบบ  new
หน่วยพัฒนาสามารถชำระเงินค่าธรรมการรับรองหลักสูตร ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการของสถาบันคุรุพัฒนา เรื่อง การรับรองหลักสูตร เพื่อการพัฒนาครูและบุคลาก...
 
เงื่อนไขและข้อตกลง ของหน่วยพัฒนาครู
 
อย่าลืม !! กดส่งหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 293
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 90,157