สถาบันคุรุพัฒนา
Teacher Profession Development Institute
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

สถาบันคุรุพัฒนา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  new
1. สมัครหน่วยพัฒนาครู สำหรับหน่วยงานใดที่ประสงค์สมัครเป็นหน่วยพัฒนาครูเพื่อเสนอหลักสูตรเพื่อขอการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สามารถดำเนินกา...
 
การรายงานผลการพัฒนาในระบบสารสนเทศของสถาบันคุรุพัฒนา
การรายงานผลการพัฒนาในระบบสารสนเทศของสถาบันคุรุพัฒนา  new
เรียน หน่วยพัฒนาครูทุกหน่วย สถาบันคุรุพัฒนากำลังดำเนินการพิจารณาการรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักสูตรที่สถ...
 
การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศของสถาบันคุรุพัฒนา (digital.kurupatana.ac.th)
 
แจ้งปิดปรับปรุงระบบการตรวจสอบผลการอบรมของสถาบันคุรุพัฒนา course.kurupatana.ac.th
แจ้งปิดปรับปรุงระบบการตรวจสอบผลการอบรมของสถาบันคุรุพัฒนา course.kurupatana.ac.th  new
แจ้งปิดปรับปรุงระบบการตรวจสอบผลการอบรมของสถาบันคุรุพัฒนา course.kurupatana.ac.th ผลกระทบ "หน่วยพัฒนาครู" 1. รายชื่อครูจะไม่แสดงในระบบ digital.ku...
 
แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง
แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง "ครูยุคดิจิตอล"  new
แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง "ครูยุคดิจิตอล" >> คลิก ...
 
 
ภาพกิจกรรม
การดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  new
1. สมัครหน่วยพัฒนาครู สำหรับหน่วยงานใดที่ประสงค์สมัครเป็นหน่วยพัฒนาครูเพื่อเสนอหลักสูตรเพื่อขอการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สามารถดำเนินกา...
 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดปรับปรุงระบบการตรวจสอบผลการอบรมของสถาบันคุรุพัฒนา course.kurupatana.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดปรับปรุงระบบการตรวจสอบผลการอบรมของสถาบันคุรุพัฒนา course.kurupatana.ac.th  new
แจ้งปิดปรับปรุงระบบการตรวจสอบผลการอบรมของสถาบันคุรุพัฒนา course.kurupatana.ac.th ผลกระทบ "หน่วยพัฒนาครู" 1. รายชื่อครูจะไม่แสดงในระบบ digital.kuru...
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 115
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,736