สถาบันคุรุพัฒนา
Teacher Profession Development Institute
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
 

สถาบันคุรุพัฒนา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ไข supersede รุ่น ในระบบสถาบันคุรุพัฒนา
การแก้ไข supersede รุ่น ในระบบสถาบันคุรุพัฒนา  new
เรียน หน่วยพัฒนาครู ตามที่สถาบันคุรุพัฒนาได้เปิดให้หน่วยพัฒนาครูแจ้งข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายง...
 
การสมัครเป็นหน่วยพัฒนาครู
การสมัครเป็นหน่วยพัฒนาครู  update
คู่มือ การสมัครเป็นหน่วยพัฒนาครู และการเสนอหลักสูตร เพื่อขอการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา คลิก ...
 
ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนครั้งที่ 1/2561 (รอบ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนครั้งที่ 1/2561 (รอบ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  new
ตามระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 สถาบันมี วัตถุประสงค์ (3) รับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพท...
 
ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนครั้งที่ 1/2561 (รอบ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนครั้งที่ 1/2561 (รอบ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  new
ตามระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 สถาบันมี วัตถุประสงค์ (3) รับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชา...
 
การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561
การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561  new
ด้วยสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินการให้มีการเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561...
 
 
ภาพกิจกรรม
การติดด่อ และช่องการประชาสัมพันธ์
การติดด่อ และช่องการประชาสัมพันธ์
Facebook fanpage สถาบันคุรุพัฒนา >> https://www.facebook.com/kurupatanaksp/ ...
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 64
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,694