สถาบันคุรุพัฒนา
Teacher Profession Development Institute
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
 

สถาบันคุรุพัฒนา


ตรวจสอบ/ค้นหาหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง 
ที่นี่

ตรวจสอบประวัติการอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ที่นี่

                          ระบบบริหารจัดการหลักสูตร

digital.kurupatana.ac.th

ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร และตรวจสอบข้อมูล

course.kurupatana.ac.th


Call 02-281-1845                                   info@kurupatana.ac.th                                                  Q & A

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ราชกิจจานุเบกษาประกาศรายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563
ราชกิจจานุเบกษาประกาศรายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563
ราชกิจจานุเบกษาประกาศรายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ...
 
คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรต่อเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 
ประชาสัมพันธ์มาตรการการควบคุมป้องกันโรคระบาด ( covid-19 )
 
รายงานผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563
รายงานผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563  new
รายงานผลการจัดงานวันครู ที่นี่ ...
 
เปิดเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563
เปิดเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563
คุรุสภา ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เปิดเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบช...
 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ  hot
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรีย...
 
การเปิดรุ่นในระบบคุรุพัฒนา
การเปิดรุ่นในระบบคุรุพัฒนา  update
เรียนหน่วยพัฒนาครูทุกหน่วย สถาบันคุรุพัฒนาขอเรียนให้ทราบว่ารุ่นที่เปิดได้ในช่วงเวลานี้ จะเป็นรุ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการคูปองครู หากท่...
 
ปิดปรับปรุงระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
ปิดปรับปรุงระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
เรียน หน่วยพัฒนาครู ขณะนี้ระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุง โดยหน่วยพัฒนาครูสามารถพิมพ์ใบแจ้งช...
 
ประกาศปิดการรับสมัครหน่วยพัฒนาครู
ประกาศปิดการรับสมัครหน่วยพัฒนาครู
ประกาศปิดการรับสมัครหน่วยพัฒนาครู เรียน ผู้สนใจสมัครเป็นหน่วยพัฒนาครู ของสถาบันคุรุพัฒนา เนื่องจากขณะนี้ ยังไม่มีแผนการดำเนินการรั...
 
 
Highlight
ระยะเวลาการดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา
 
การเปิดรุ่นในระบบคุรุพัฒนา
การเปิดรุ่นในระบบคุรุพัฒนา
เรียนหน่วยพัฒนาครูทุกหน่วย สถาบันคุรุพัฒนาขอเรียนให้ทราบว่ารุ่นที่เปิดได้ในช่วงเวลานี้ จะเป็นรุ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการคูปองครู หากท่...
 
พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมการจัดหลักสูตรรายรุ่น
พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมการจัดหลักสูตรรายรุ่น
เรียน หน่วยพัฒนาครู ขณะนี้ระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุง โดยหน่วยพัฒนาครูสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระ...
 
 
Q&A ถาม-ตอบ
นำมาคิดเป็นชั่วโมงคุรุพัฒนาทำวิทยฐานะได้มั้ยถ้าได้นับปี2562 ใช่มั้ย
อ่าน : 17 | สร้างเมื่อ : 7 ก.ค. 63
การขอเปิดการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
อ่าน : 39 | สร้างเมื่อ : 28 มิ.ย. 63
ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ทางครุสภาได้รับรองวุฒิครูไหมครัย ปี 63
อ่าน : 17 | สร้างเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
เช็คข้อมูลการอบรมหลักสูตรปี 62 ไม่ได้เลย
อ่าน : 36 | สร้างเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ช่วงเปิดรุ่นอบรม ปี 2563
อ่าน : 46 | สร้างเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ระบบตรวจสอบ ข้อมูลการรับรองเข้าไม่ได้
อ่าน : 28 | สร้างเมื่อ : 23 มิ.ย. 63
(course.kurupatana.ac.th) เข้าไปเช็คข้อมูลไม่ได้ค่ะ ต้องรอระบบอีกนานไหมคะ
อ่าน : 57 | สร้างเมื่อ : 23 มิ.ย. 63
หลักสูตรอบรมออนไลน์ที่สามารถนำมานับชั่วโมงตาม ว.21 ได้
อ่าน : 88 | สร้างเมื่อ : 22 มิ.ย. 63
หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding for Theacher (C4T)
อ่าน : 47 | สร้างเมื่อ : 21 มิ.ย. 63
กรณีมีชื่อเป็นหน่วยพัฒนาครูแล้ว แต่ไม่ได้เสนอหลักสูตร ปี 62 จะสามารถเสนอหลักสูตรได้ในครั้งต่อไปไหมคะ
อ่าน : 70 | สร้างเมื่อ : 2 มิ.ย. 63
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 69
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 240,366