วันครู
คุรุสภา สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2557 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
 

วันครู


กิจกรรมวันครู

     กิจกรรมในวันครูมี  3  กิจกรรมใหญ่ คือ พิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพครู ในงานวันครูบางปี คณะกรรมการจัดงานวันครูจะจัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นเพื่อเผยแพร่งานวันครูให้กว้างขวางและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำบัตรคารวะครู การจัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ในโอกาสวันครู การประกวดร้องเพลงวันครู การประกวดคำขวัญวันครู การจัดงานสัปดาห์วันครู และการจัดประชุมทางวิชาการ เป็นต้น

                                                       
                                    
                               
 
 
ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการถวายพระราชสมัญญา
การถวายราชสมัญณา พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2557
ผลการสรรหาผู้มีคุณูปการ2557.pdf 512 KB ดาวน์โหลด
 
สารวันครู
สารวันครูปี พ.ศ.2557
สารจากประธานกรรมการคุรุสภา_2557.pdf 64 KB ดาวน์โหลด
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ_2557.pdf 68 KB ดาวน์โหลด
สารวันครูปี พ.ศ.2556
สารจากนายกรัฐมนตรี_2556.pdf 555 KB ดาวน์โหลด
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ_2556.pdf 54 KB ดาวน์โหลด
สารจากประธานกรรมการคุรุสภา_2556.pdf 69 KB ดาวน์โหลด
สารวันครูปี พ.ศ.2555
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ_2555.pdf 596 KB ดาวน์โหลด
สารจากนายกรัฐมนตรี_2555.pdf 701 KB ดาวน์โหลด
สารจากประธานกรรมการคุรุสภา_2555.pdf 43 KB ดาวน์โหลด
สารวันครูปี พ.ศ.2554
สารจากประธานกรรมการคุรุสภา_2554.pdf 251 KB ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การถวายราชสมัญญา.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
สารวันครูปี พ.ศ.2553
สารจากประธานกรรมการคุรุสภา_2553.pdf 63 KB ดาวน์โหลด
สารจากนายกรัฐมนตรี_2553.pdf 274 KB ดาวน์โหลด
 
รางวัลของคุรุสภา
ผลการตัดสินการจัดประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ. 2558
 
ผลการตัดสินการประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู พ.ศ.2557 (ปรับปรุง)
 
ผลการตัดสินการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู พ.ศ.2557
 
ผลการตัดสินการจัดประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ.2557
ผลการตัดสินการจัดประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ.2557  new
คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครู เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติคุณครู และระลึกถึงพระคุณครู เนื่องในโอกาสว...
 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา 2556
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา 2556  hot
คุรุสภาประกาศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2...
 
ประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556
ประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556
คุรุสภาและสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิช...
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 167
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 63,074