วันครู
คุรุสภา สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2558 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

วันครู


ทุกคนเป็นศิษย์ ตลอดชีวิตครู

กิจกรรมวันครู

     กิจกรรมในวันครูมี  3  กิจกรรมใหญ่ คือ พิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพครู ในงานวันครูบางปี คณะกรรมการจัดงานวันครูจะจัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นเพื่อเผยแพร่งานวันครูให้กว้างขวางและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำบัตรคารวะครู การจัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ในโอกาสวันครู การประกวดร้องเพลงวันครู การประกวดคำขวัญวันครู การจัดงานสัปดาห์วันครู และการจัดประชุมทางวิชาการ เป็นต้น

                                                       
                                    
                               
 
 
กำหนดการ
กำหนดการวันครู 2558
 
 
สารวันครู
สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 59 พ.ศ. 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558
สารวันครู นายก 1.pdf 594 KB ดาวน์โหลด
สารวันครู นายก 2.pdf 296 KB ดาวน์โหลด
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2558 1
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.pdf 6 MB ดาวน์โหลด
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู พ.pdf 3 MB ดาวน์โหลด
สารประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558
สารประธานกรรมการคุรุสภา 1.jpg 295 KB ดาวน์โหลด
สารประธานกรรมการคุรุสภา 2.jpg 328 KB ดาวน์โหลด
สารวันครูปี พ.ศ.2557
สารจากประธานกรรมการคุรุสภา_2557.pdf 64 KB ดาวน์โหลด
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ_2557.pdf 68 KB ดาวน์โหลด
สารวันครูปี พ.ศ.2556
สารจากนายกรัฐมนตรี_2556.pdf 555 KB ดาวน์โหลด
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ_2556.pdf 54 KB ดาวน์โหลด
สารจากประธานกรรมการคุรุสภา_2556.pdf 69 KB ดาวน์โหลด
 
รางวัลของคุรุสภา
คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการจัดประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์
คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการจัดประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2558  update
ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2558 ในหัวข้อ "ครูผู้ให้" เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็...
 
 รางวัล “คุรุสภา” ประจำปี พ.ศ. 2557
รางวัล “คุรุสภา” ประจำปี พ.ศ. 2557  update
คณะกรรมการคุรุสภามีมติอนุมัติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา เ...
 
 คุรุสภาประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2558
คุรุสภาประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2558  update
คณะอนุกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ได้ดำเนินการสรรหาบุคคล หรือนิติบุคคลที่ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแ...
 
คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการจัดประกวดบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครู พ.ศ. 2558
คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการจัดประกวดบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครู พ.ศ. 2558  update
ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาคุรุสภาจะจัดงานวันครู พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 10 – 16 มกราคม 2558 เพื่อเฉลิ...
 
ผลการตัดสินการจัดประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ. 2558
 
ผลการตัดสินการประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู พ.ศ.2557 (ปรับปรุง)
 
ผลการตัดสินการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู พ.ศ.2557
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 96
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 95,871