วันครู
คุรุสภา สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

วันครู

        

:: ท้อแต่ไม่ถอย ::

กิจกรรมวันครู

     กิจกรรมในวันครูมี  3  กิจกรรมใหญ่ คือ พิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพครู ในงานวันครูบางปี คณะกรรมการจัดงานวันครูจะจัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นเพื่อเผยแพร่งานวันครูให้กว้างขวางและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำบัตรคารวะครู การจัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ในโอกาสวันครู การประกวดร้องเพลงวันครู การประกวดคำขวัญวันครู การจัดงานสัปดาห์วันครู และการจัดประชุมทางวิชาการ เป็นต้น

 
                                    
 
ข่าวประกาศ
คำขวัญเนื่องในวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561
 
แนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561
แนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561  update
แนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 แบบรายงานผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 ...
 
 
วิดีโอ
"ท้อแต่ไม่ถอย" รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2561
:: รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2561 :: "ท้อแต่ไม่ถอย" ผลงานโดย : ทีมราหูฟิล์ม 1. นายณรงค์ เสประโคน 2. นายโสภา เที่ยงเดช 3. ...
 
"งานของครู" รางวัลรองชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2561
:: รางวัลรองชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2561 :: "งานของครู" ผลงานโดย : ทีมศิษย์เก่าแผนกช่างภาพเทคนิคกรุงเทพ 1. นายสมพร อินอ่อน 2. น...
 
"ศุภนิดา" รางวัลรองชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2561
:: รางวัลรองชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2561 :: "ศุภนิดา" ผลงานโดย : ทีม TODAY 1. นายรังสรรค์ พลายสด 2. นายวุฒิชัย ศรีเจริ...
 
"Diary บันทึกของครู" รางวัลชมเชย สปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2561
:: รางวัลชมเชย สปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2561 :: "Diary บันทึกของครู" ผลงานโดย : ทีม กินหมูมะโปรดักชั่น 1. นางสาวภาวิณี จิตรเจษาฎาพันธุ์ ...
 
"เทียนเฉลิมรัชสมัยครูไทยพัฒนา" รางวัลชมเชย สปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2561
:: รางวัลชมเชย สปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2561 :: "เทียนเฉลิมรัชสมัยครูไทยพัฒนา" ผลงานโดย : ทีม The Blaze 1. นายสราวุฒิ ยอดกูล 2. นางสาวชลธิ...
 
 
กำหนดการ
กำหนดการวันครูครั้งที่62 พ.ศ.2561
 
 
สารวันครู
สารเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ. 2561
สารนายกรัฐมนตรี_วันครู2561.pdf 112 KB ดาวน์โหลด
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ2561.pdf 120 KB ดาวน์โหลด
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ. 2561
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561.pdf 395 KB ดาวน์โหลด
 
รางวัลของคุรุสภา
คุรุสภา ประกาศ 9 ครูเด่น เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560
คุรุสภา ประกาศ 9 ครูเด่น เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560
คณะกรรมการคุรุสภา มีมติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น และได้สร้างคุณประโยชน์ต่อเยาวชนและกา...
 
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง ประจำปี พ.ศ.2560
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง ประจำปี พ.ศ.2560
คณะกรรมการคุรุสภา มีมติอนุมัติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสมควรได้รับการยกย่อง จำนวน 18 คน >>...
 
คุรุสภาประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2561
คุรุสภาประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2561
คณะกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและนิติบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี...
 
คุรุสภาตัดสินภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561
คุรุสภาตัดสินภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561
คณะทำงานคัดเลือกและตัดสินภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 ได้พิจารณาตัดสินภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 4 ประเภท เรียบร้อยแล้ว >>อ่านปร...
 
คุรุสภาคัดเลือก 6 ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2560
คุรุสภาคัดเลือก 6 ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2560
คุรุสภาคัดเลือก 6 ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2560 ตามที่คุรุสภา ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 65
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 324,269