วันครู
คุรุสภา สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
 

วันครู


:: อู่ซ่อมคน ::

กิจกรรมวันครู

     กิจกรรมในวันครูมี  3  กิจกรรมใหญ่ คือ พิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพครู ในงานวันครูบางปี คณะกรรมการจัดงานวันครูจะจัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นเพื่อเผยแพร่งานวันครูให้กว้างขวางและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำบัตรคารวะครู การจัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ในโอกาสวันครู การประกวดร้องเพลงวันครู การประกวดคำขวัญวันครู การจัดงานสัปดาห์วันครู และการจัดประชุมทางวิชาการ เป็นต้น

 
                                  

 
 
ข่าวประกาศ
แนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560
แนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560  new
แนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี...
 
คำขวัญเนื่องในวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560
 
 
กำหนดการ
กำหนดการวันครูครั้งที่61 พ.ศ.2560
 
 
สารวันครู
สารเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 ปี พ.ศ. 2560
สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันครู2560.pdf 508 KB ดาวน์โหลด
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ2560_นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์.pdf 88 KB ดาวน์โหลด
สาร เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2559 วันที่ 16 มกราคม 2559
สารจากนายกรัฐมนตรี2559.pdf 554 KB ดาวน์โหลด
สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 59 พ.ศ. 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558
สารวันครู นายก 1.pdf 594 KB ดาวน์โหลด
สารวันครู นายก 2.pdf 296 KB ดาวน์โหลด
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2558 1
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.pdf 6 MB ดาวน์โหลด
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู พ.pdf 3 MB ดาวน์โหลด
สารประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558
สารประธานกรรมการคุรุสภา 1.jpg 295 KB ดาวน์โหลด
สารประธานกรรมการคุรุสภา 2.jpg 328 KB ดาวน์โหลด
 
รางวัลของคุรุสภา
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา2559
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา2559  new
คุรุสภาโดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559 ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 มี...
 
ประกาศรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง ประจำปี2559
ประกาศรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง ประจำปี2559
คุรุสภาโดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559 ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ...
 
ประกาศผลตัดสินการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ”วันครู” ประจำปี 2560
ประกาศผลตัดสินการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ”วันครู” ประจำปี 2560
ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "ครูดี ตามรอยพ่อ...พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" เพื่อเ...
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ”คุรุคุณธรรม” ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ”คุรุคุณธรรม” ประจำปี 2559  new
คุรุสภา โดยคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 ได้คัดเลือกผลงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบว...
 
คุรุสภา!! ประกาศรายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2559
คุรุสภา!! ประกาศรายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2559  new
ตามที่คุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงานการยกย่องเชิดชูเกียรติผ...
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 52
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 239,972