วันครู
คุรุสภา สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2559 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
 

วันครู

:: สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ พ.ศ.2559 ::


:: เชิดชูครูดี ::

กิจกรรมวันครู

     กิจกรรมในวันครูมี  3  กิจกรรมใหญ่ คือ พิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพครู ในงานวันครูบางปี คณะกรรมการจัดงานวันครูจะจัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นเพื่อเผยแพร่งานวันครูให้กว้างขวางและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำบัตรคารวะครู การจัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ในโอกาสวันครู การประกวดร้องเพลงวันครู การประกวดคำขวัญวันครู การจัดงานสัปดาห์วันครู และการจัดประชุมทางวิชาการ เป็นต้น

                                                       
                                    
                               
 
 
กำหนดการ
กำหนดการวันครูู2559
 
กำหนดการวันครู 2558
 
 
สารวันครู
สาร เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2559 วันที่ 16 มกราคม 2559
สารจากนายกรัฐมนตรี2559.pdf 554 KB ดาวน์โหลด
สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 59 พ.ศ. 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558
สารวันครู นายก 1.pdf 594 KB ดาวน์โหลด
สารวันครู นายก 2.pdf 296 KB ดาวน์โหลด
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2558 1
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.pdf 6 MB ดาวน์โหลด
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู พ.pdf 3 MB ดาวน์โหลด
สารประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558
สารประธานกรรมการคุรุสภา 1.jpg 295 KB ดาวน์โหลด
สารประธานกรรมการคุรุสภา 2.jpg 328 KB ดาวน์โหลด
สารวันครูปี พ.ศ.2557
สารจากประธานกรรมการคุรุสภา_2557.pdf 64 KB ดาวน์โหลด
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ_2557.pdf 68 KB ดาวน์โหลด
 
รางวัลของคุรุสภา
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่องผลการตัดสินประกวดวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559
 
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการตัดสินการจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการตัดสินการจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์  new
ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2559 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 18 ธันวาคม 2...
 
ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2559
 
ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2558
 
 ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 29
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 152,281