วันครู
คุรุสภา สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

วันครู
กิจกรรมวันครู

     กิจกรรมในวันครูมี  3  กิจกรรมใหญ่ คือ พิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพครู ในงานวันครูบางปี คณะกรรมการจัดงานวันครูจะจัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นเพื่อเผยแพร่งานวันครูให้กว้างขวางและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำบัตรคารวะครู การจัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ในโอกาสวันครู การประกวดร้องเพลงวันครู การประกวดคำขวัญวันครู การจัดงานสัปดาห์วันครู และการจัดประชุมทางวิชาการ เป็นต้น

 
 

Download สื่อประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562                                    
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา ผ่านทาง Google drive https...
 
คำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
 
 แนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
แนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562  new
แนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ในส่วนภูมิภาค แบบรายงานผลการจัดงานวันครูครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ในส่วนภูมิภาค ...
 
 
สารวันครู
สารจากนายกรัฐมนตี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
 
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 63 ปี 2562
 
 
ดาวน์โหลด
รวมเพลงเทิดเกียรติคุณครู
ครู.mp3 3 MB ดาวน์โหลด
พระคุณที่สาม.mp3 3 MB ดาวน์โหลด
ใครหนอใคร.mp3 2 MB ดาวน์โหลด
เทียนสองฟ้า.mp3 3 MB ดาวน์โหลด
พระคุณครู.mp3 3 MB ดาวน์โหลด
ดวงเทียนแห่งปัญญา.mp3 3 MB ดาวน์โหลด
พระคุณครู_บรรเลง.mp3 3 MB ดาวน์โหลด
แม่พิมพ์ของชาติ.mp3 3 MB ดาวน์โหลด
กระบี่บนพานทอง.mp3 3 MB ดาวน์โหลด
ค่าควรเมือง.mp3 3 MB ดาวน์โหลด
ครูผู้ให้คุณ.mp3 3 MB ดาวน์โหลด
ไม้เรียวครู.mp3 4 MB ดาวน์โหลด
เรือจ้าง.mp3 3 MB ดาวน์โหลด
เพลงวันครู
รางวัลของครู(เพลงบรรเลง) .mp3 4 MB ดาวน์โหลด
รางวัลของครู (ประสานเสียง).mp3 4 MB ดาวน์โหลด
รางวัลของครู (ปาน ธนพร).mp3 4 MB ดาวน์โหลด
 
วิดีโอ
"2B TEACHER" รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์วันครู 2562  new
2B TEACHER :: รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์วันครู :: การประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "คุณธรรมนำครูไทย" ผลงานโดย :...
 
 
 
 
 
 
รางวัลของคุรุสภา
คุรุสภาประกาศผลการตัดสินสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2562
คุรุสภาประกาศผลการตัดสินสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2562
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศ...
 
คุรุสภาคัดเลือก 6 ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2561
คุรุสภาคัดเลือก 6 ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2561  new
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภา ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย...
 
คุรุสภาคัดเลือก 44 ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2561
คุรุสภาคัดเลือก 44 ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2561  new
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้ดำเนินการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรา...
 
คุรุสภาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561 “ระดับประเทศ” จำนวน 11 คน
คุรุสภาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561 “ระดับประเทศ” จำนวน 11 คน
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระ...
 
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ.2561
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ.2561
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื...
 
คุรุสภาประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
คุรุสภาประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562  new
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากที่คุรุสภาเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผ...
 
คุรุสภาประกาศผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2561
 
คุรุสภาประกาศผลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561
คุรุสภาประกาศผลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561  new
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากที่คุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่...
 
คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2562
คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2562
คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2562 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ...
 
คุรุสภา ประกาศ 9 ครูเด่น เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560
คุรุสภา ประกาศ 9 ครูเด่น เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560
คณะกรรมการคุรุสภา มีมติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น และได้สร้างคุณประโยชน์ต่อเยาวชนและกา...
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 96
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 392,016