คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มีนาคม 2558 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ 
อำเภอแม่สอด  แม่ระมาด  ท่าสองยาง  อุ้มผาง  และพบพระ จังหวัดตาก โดย
        •  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก
           เขต 2 
        •  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การ
           ศึกษาตาก เขต 2

 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,791