คุรุสภาจังหวัดสุรินทร์
Khususapa of Surin province Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
Vote
คุณได้รับการบริการที่ดีจากคุรุสภาจังหวัดสุรินทร์ หรือไม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
แย่
แย่มาก

คุรุสภา

 
วันครู
สถาบันคุรุพัฒนา
คู่มือประชาชน
หอสมุดคุรุสภา
วิทยาจารย์
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี
 

คุรุสภาจังหวัดสุรินทร์
  

  

  
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลาการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564
 
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564  hot
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564 และกำหนดการดำเนินงาน ดาวน์โหลดประกาศฯ...
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563  hot
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 จำนวน 5 รางวัล อ่านประกาศเพิ่มเ...
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กฎหมาย
 
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จังหวัดสุรินทร์
 
การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564
 
จังหวัดสุรินทร์ ขยายเวลาการเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2563
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุรินทร์
 
การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจาก คุรุสภา
 
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 “ระดับจังหวัด”
 
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2560 ที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563
 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563
 
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานวันครู จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564
ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานวันครู จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564  new
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ...
คุรุสภาจังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คุรุสภาจังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  update
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาวปวีณ์กร หมายสุข ผู้ประสานงานคุรุสภาจังหวัดสุรินทร์ และนางสาวอลิษา สุบินชัย เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ คุรุส...
ประชุมคณะทำงานเตรียมงานวันครู จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564
ประชุมคณะทำงานเตรียมงานวันครู จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564  new
วันนี้ 30 พฤศจิกายน 2563 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานวันครู จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ...
คณะอนุกรรมการสรุปรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในส่วนกลาง(วิชาการ) การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)
คณะอนุกรรมการสรุปรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในส่วนกลาง(วิชาการ) การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)  new
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการสรุปรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯในส่วนกลาง(วิชาการ) การคัดเลือกผู้ปร...
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระรา...
ประชุมคณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์(ลงพื้นที่)และคณะอนุกรรมการสรุปรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯในส่วนกลาง(วิชาการ)
ประชุมคณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์(ลงพื้นที่)และคณะอนุกรรมการสรุปรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯในส่วนกลาง(วิชาการ)  update
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการสรุปรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกในส่วนกลาง(วิชการ) เป็นประธานเปิดป...
 การลงพื้นที่ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.สุรินทร์(คนที่เจ็ด)
การลงพื้นที่ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.สุรินทร์(คนที่เจ็ด)  update
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ประวัติ สมเป็น ประธานคณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์(ลงพื้นที่) หนึ่งในคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระร...
การลงพื้นที่ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.สุรินทร์(คนที่6)
การลงพื้นที่ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.สุรินทร์(คนที่6)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ประวัติ สมเป็น ประธานคณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์(ลงพื้นที่) หนึ่งในคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระร...
การลงพื้นที่ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.สุรินทร์(คนที่5)
การลงพื้นที่ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.สุรินทร์(คนที่5)  update
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ประวัติ สมเป็น ประธานคณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์(ลงพื้นที่) หนึ่งในคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระร...
การลงพื้นที่ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.สุรินทร์ (คนที่4)
การลงพื้นที่ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.สุรินทร์ (คนที่4)  update
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ประวัติ สมเป็น ประธานคณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์(ลงพื้นที่) หนึ่งในคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระร...
การลงพื้นที่ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.สุรินทร์
การลงพื้นที่ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.สุรินทร์  new
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ประวัติ สมเป็น ประธานคณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์(ลงพื้นที่) หนึ่งในคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ...
การลงพื้นที่ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.สุรินทร์ (คนที่2)
การลงพื้นที่ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.สุรินทร์ (คนที่2)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ประวัติ สมเป็น ประธานคณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์(ลงพื้นที่) หนึ่งในคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพร...
การลงพื้นที่ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.สุรินทร์(คนที่1)
การลงพื้นที่ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.สุรินทร์(คนที่1)  update
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ประวัติ สมเป็น ประธานคณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์(ลงพื้นที่) หนึ่งในคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระร...
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และคณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์ (ลงพื้นที่)
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และคณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์ (ลงพื้นที่)  new
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และคณะอนุกรรมการสืบเ...
ประชุมทางไกล (Zoom meeting) เกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)
ประชุมทางไกล (Zoom meeting) เกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)  new
14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และคณะอนุกรรมการสรุปรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯในส่วนกลาง(วิชาการ)(ค...
 
ถาม - ตอบ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อ่าน : 54 | สร้างเมื่อ : 22 ก.ย. 63
ส่งหลักฐานการต่อใบประกอบวิชาชีพครูเพิ่มครับ
อ่าน : 164 | สร้างเมื่อ : 3 ส.ค. 63
เข้าระบบ Ksp ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านค่ะ
อ่าน : 46 | สร้างเมื่อ : 22 ก.ค. 63
ลืมรหัสผ่านเข้า KSP School
อ่าน : 44 | สร้างเมื่อ : 22 ก.ค. 63
ใบประกอบวิชาชีครูหายคะ
อ่าน : 61 | สร้างเมื่อ : 12 ก.ค. 63
การต่อใบประกอบวิชาชีพ
อ่าน : 63 | สร้างเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู
อ่าน : 107 | สร้างเมื่อ : 28 เม.ย. 63
ต่อใบประกอบวิชาชีพ
อ่าน : 92 | สร้างเมื่อ : 28 เม.ย. 63
-ขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู
อ่าน : 142 | สร้างเมื่อ : 7 ม.ค. 63
การต่อใบประกอบวิชาชีพ
อ่าน : 155 | สร้างเมื่อ : 4 ธ.ค. 62
เข้าสู่ระบบ KSP School ไม่ได้
อ่าน : 152 | สร้างเมื่อ : 4 ธ.ค. 62
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
อ่าน : 167 | สร้างเมื่อ : 26 พ.ย. 62
การต่อใบประกอบวิชาชีพ
อ่าน : 355 | สร้างเมื่อ : 21 พ.ย. 62
การต่อใบประกอบวิชาชีพ
อ่าน : 161 | สร้างเมื่อ : 18 พ.ย. 62
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู
อ่าน : 170 | สร้างเมื่อ : 10 ก.ย. 62
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 28,665