คุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
KSP The Teachers' Council of Thailand In Surin Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
แสกน QR Code แฟนเพจ facbook
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี ครั้งที่ 3
 

คุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมตอบแบบสอบถามต่อ (ร่าง)แนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ร่วมตอบแบบสอบถามต่อ (ร่าง)แนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  hot
คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการกำหนดมวลสาระการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู ร่ว...
 
คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562
คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562  new
คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 คุณสมบัติผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะศึกษ...
 
คุรุสภา เชิญชวนสมัครใช้ระบบ KSP e–Service เพื่อรับบริการของคุรุสภา
 
คุรุสภาเปิดให้บริการยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School
 
คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒  hot
คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ลงวันท...
 
 
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานวันครู หน่วยจัดงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมงานวันครู หน่วยจัดงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  update
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  update
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ภาคเช้า คณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 จังหวัดสุรินทร์ ได้ลงพื้นที...
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อ.สังขะ จ.สุรินทร์  update
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ภาคบ่าย คณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 จังหวัดสุรินทร์ ได้ลงพื้...
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  update
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 จังหวัดสุรินทร์ ได้ลงพื้นที่เพื่...
 การตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 04 พ.ค. 2561
การตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 04 พ.ค. 2561  new
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นางราณี จีนสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และคณะ ได้รับมอบหมายจากเลขา...
 
ดาวน์โหลด
แบบคำขอคืนเงินค่าธรรมเนียม กรณีจ่ายผิดประเภท จ่ายซ้ำ
แบบคำขอคืนเงินค่าธรรมเนียม.pdf 149 KB ดาวน์โหลด
บันทึกถ้อยคำ หนังสือให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตสูญหาย
บันทึกถ้อยคำ หนังสือให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตสูญหาย.pdf 213 KB ดาวน์โหลด
คส 03 ขอใบแทนใบอนุญาต กรณีสูญหาย
คส 03 ขอใบแทนใบอนุญาต กรณีสูญหาย.pdf 99 KB ดาวน์โหลด
คส 03 ขอใบแทน กรณีแก้ไขข้อมูล
คส 03 ขอใบแทน กรณีแก้ไขข้อมูล.pdf 381 KB ดาวน์โหลด
ตารางสอนรายบุคคล กรณีขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ครู
ตารางสอนรายบุคคล กรณีขอขึ้นทะเบียนใบครู.pdf 210 KB ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองการจ้าง
หนังสือรับรองการจ้าง.pdf 70 KB ดาวน์โหลด
คส 04 แบบคำขออนุญาตปฏิบัติการสอน ครู
คส 04 แบบคำขออนุญาตปฏิบัติการสอน.pdf 499 KB ดาวน์โหลด
คส 09.20 แบบคำขอปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีใบอนุญาต ผู้บริหารสถานศึกษา
คส 09 20 แบบคำขอปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาต.pdf 747 KB ดาวน์โหลด
คส 09.10 แบบคำขอสอนโดยไม่มีใบอนุญาต ครู
คส 09 10 แบบคำขอสอนโดยไม่มีใบอนุญาต.pdf 658 KB ดาวน์โหลด
คส 10 ขอสอนโดยไม่มีใบอนุญาตชาวต่างชาติ
คส 10 ขอสอนโดยไม่มีใบอนุญาตชาวต่างชาติ.pdf 503 KB ดาวน์โหลด
KS 01 ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตครูชาวต่าง
KS 01 ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตครู ชาวต่างชาติ.pdf 789 KB ดาวน์โหลด
KS 02 ขอต่ออายุใบครูชาวต่างชาติ
KS 02 ขอต่ออายุใบครูชาวต่างชาติ.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คส 01.40 แบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ ศึกษานิเทศก์
คส 01 40 แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบ ศึกษานิเทศก์.pdf 264 KB ดาวน์โหลด
คส 01.30 แบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ ผู้บริหารการศึกษา
คส 01 30 แบบคำขอขึ้นทะเบียน ใบ ผู้บริหารการศึกษา.pdf 364 KB ดาวน์โหลด
คส 01.20 แบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ ผู้บริหารสถานศึกษา
คส 01 20 แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 271 KB ดาวน์โหลด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,582