คุรุสภาจังหวัดสุรินทร์
Khususapa of Surin province Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
Vote
คุณได้รับการบริการที่ดีจากคุรุสภาจังหวัดสุรินทร์ หรือไม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
แย่
แย่มาก

คุรุสภา

 
วันครู
สถาบันคุรุพัฒนา
คู่มือประชาชน
หอสมุดคุรุสภา
วิทยาจารย์
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี
 

คุรุสภาจังหวัดสุรินทร์


  

  

  

  
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564
 
จังหวัดสุรินทร์ ขยายเวลาการเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2563
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุรินทร์
 
การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจาก คุรุสภา
 
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 “ระดับจังหวัด”
 
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2560 ที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563
 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่ฉันรัก”
 
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู
 
เชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัลกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2563
 
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ประจำปี 2563
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ประจำปี 2563  hot
ขอเชิญชวนสถานศึกษา องค์กร หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่สนใจส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (...
 
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
 
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562
 
การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์
การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์  new
หมายเหตุ หากยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทางระบบ KSP self-services หรือ KSP school ด้วยตนเองแล้ว ไม่ต้องส่งเอกสารไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและค...
 
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมทางไกล (Zoom meeting) เกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)
ประชุมทางไกล (Zoom meeting) เกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)  new
14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และคณะอนุกรรมการสรุปรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯในส่วนกลาง(วิชาการ)(ค...
ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม zoom meeting (คณะกรรมการคัดเลือกครูฯระดับจังหวัด)
ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม zoom meeting (คณะกรรมการคัดเลือกครูฯระดับจังหวัด)  new
จังหวัดสุรินทร์โดยผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จังหวัดสุรินทร์ ร่วมประ...
การประชุมประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จังหวัดสุรินทร์
การประชุมประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จังหวัดสุรินทร์  new
วันนี้ 28 สิงหาคม 2563 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางว...
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563  new
วันนี้ 24 สิงหาคม 2563 นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ...
การประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)
การประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)  update
จ.สุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 วันนี้ นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้...
การประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 “ระดับจังหวัด”
การประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 “ระดับจังหวัด”  hot
นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ...
วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563
วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563  update
กิจกรรมงานวันครู หน่วยจัดงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมงานวันครู หน่วยจัดงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  update
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
ลงพื้นที่โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  update
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ภาคเช้า คณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 จังหวัดสุรินทร์ ได้ลงพื้นที...
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อ.สังขะ จ.สุรินทร์  update
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ภาคบ่าย คณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 จังหวัดสุรินทร์ ได้ลงพื้...
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  update
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 จังหวัดสุรินทร์ ได้ลงพื้นที่เพื่...
 การตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 04 พ.ค. 2561
การตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 04 พ.ค. 2561  new
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นางราณี จีนสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และคณะ ได้รับมอบหมายจากเลขา...
 
ถาม - ตอบ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อ่าน : 8 | สร้างเมื่อ : 22 ก.ย. 63
ส่งหลักฐานการต่อใบประกอบวิชาชีพครูเพิ่มครับ
อ่าน : 121 | สร้างเมื่อ : 3 ส.ค. 63
เข้าระบบ Ksp ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านค่ะ
อ่าน : 13 | สร้างเมื่อ : 22 ก.ค. 63
ลืมรหัสผ่านเข้า KSP School
อ่าน : 12 | สร้างเมื่อ : 22 ก.ค. 63
ใบประกอบวิชาชีครูหายคะ
อ่าน : 24 | สร้างเมื่อ : 12 ก.ค. 63
การต่อใบประกอบวิชาชีพ
อ่าน : 29 | สร้างเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู
อ่าน : 65 | สร้างเมื่อ : 28 เม.ย. 63
ต่อใบประกอบวิชาชีพ
อ่าน : 47 | สร้างเมื่อ : 28 เม.ย. 63
-ขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู
อ่าน : 116 | สร้างเมื่อ : 7 ม.ค. 63
การต่อใบประกอบวิชาชีพ
อ่าน : 119 | สร้างเมื่อ : 4 ธ.ค. 62
เข้าสู่ระบบ KSP School ไม่ได้
อ่าน : 110 | สร้างเมื่อ : 4 ธ.ค. 62
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
อ่าน : 123 | สร้างเมื่อ : 26 พ.ย. 62
การต่อใบประกอบวิชาชีพ
อ่าน : 205 | สร้างเมื่อ : 21 พ.ย. 62
การต่อใบประกอบวิชาชีพ
อ่าน : 122 | สร้างเมื่อ : 18 พ.ย. 62
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู
อ่าน : 131 | สร้างเมื่อ : 10 ก.ย. 62
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 27
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 22,912