จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 
ข่าวสารและกิจกรรม
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
 
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
 
การขึันทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ที่ได้รับรองความรู้ 9 มาตรฐาน
 
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  new
ด้วยคณะกรรมการคุรุสภาให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง ๔ กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการ...
 
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารจัดการงานตามภารกิจของคุรุสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"  new
ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการง...
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 12
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 8,460