คุรุสภาจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Office of The Teachers' Council of Thailand
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 
 

คุรุสภาจังหวัดศรีสะเกษ

 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา”
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา”  update
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา” ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่...
 
การสมัครใช้งานระบบบริการสถานศึกษา (KSP SCHOOL)
การสมัครใช้งานระบบบริการสถานศึกษา (KSP SCHOOL)  new
วิธีการสมัครใช้งานระบบบริการสถานศึกษา (KSP SCHOOL) ระบบบริการสถานศึกษา (KSP SCHOOL) เป็นระบบเพื่อดำเนินการเรื่องการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ...
 
พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์  new
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเปิดให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการอิเล็กทรอนิ...
 
การสมัครและต่ออายุใบอนุญาตออนไลน์
การสมัครและต่ออายุใบอนุญาตออนไลน์  hot
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP self-service) สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://selfservice.ksp.or.th หรือ www.k...
 
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 แห่ง 26 หลักสูตร คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองหลักส...
 
 
ภาพกิจกรรม
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2560 ผู้ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าฯ
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2560 ผู้ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าฯ  new
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2560 ผู้ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าฯ ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า...
กิจกรรมการจัดงานวันครูครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2562 (1)
กิจกรรมการจัดงานวันครูครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2562 (1)  update
งานวันครู จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 16 มกราคม 2562 - พิธีทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ - พิธีบูชาบูรพาจารย์ ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้...
 
ดาวน์โหลด
การสมัครและต่ออายุ ผ่าน KSP self-service
สมัคร และต่ออายุ ผ่าน ksp E-service.pdf 3 MB ดาวน์โหลด
คำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เอกสารสำหรับครูศูนย์เด็ก.pdf 58 KB ดาวน์โหลด
คส01.40 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์.pdf 264 KB ดาวน์โหลด
คส01.20 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 271 KB ดาวน์โหลด
คส01.30 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา.pdf 364 KB ดาวน์โหลด
คส01.10 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.pdf 323 KB ดาวน์โหลด
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู.pdf 177 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ
คส02-20 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 166 KB ดาวน์โหลด
คส02-40 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์.pdf 163 KB ดาวน์โหลด
คส02-30 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา.pdf 166 KB ดาวน์โหลด
คส.02.10 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.pdf 161 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอหนังสืออนุญาตให้ประอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
หนังสือรับรองการจ้าง.pdf 70 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างตารางสอน.pdf 210 KB ดาวน์โหลด
บันทึกถ้อยคำ กรณีใบชั่วคราวสูญหาย.pdf 213 KB ดาวน์โหลด
ks09.10 แบบคำขอหนังสืออนุญาตให้ประอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว.pdf 658 KB ดาวน์โหลด
ks09.20 แบบคำขอหนังสืออนุญาตให้ประอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว.pdf 747 KB ดาวน์โหลด
แบบคำใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คส. 03+06 ขอใบอนุญาตใหม่ กรณี แก้ไข เพิ่มเติม ในทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.pdf 381 KB ดาวน์โหลด
คส. 03 ขอใบแทนใบอนุญาต กรณีชำรุด.pdf 99 KB ดาวน์โหลด
 
ตารางกิจกรรม
4
ม.ค. 62
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ครั้งที่ 2/2562
09:00 - 09:30
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมฤทธ
 
18
ธ.ค. 61
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63
ทั้งวัน
การประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมฤ
 
17
ธ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดศรีสะเกษ ครั้ง 3/2561
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเ
 
12
ธ.ค. 61
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ สืบเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติม และพิจารณากลั่นกรองผลงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งวัน
 
6
ก.ค. 61 - 11 ก.ค. 61
รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561
08:30 - 16:30
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่ม
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 21,059