คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
คุรุสภา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่ใบอนุญาตกำลังจะหมดอายุ ในปี 2562 นี้ 

สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตผ่านช่องทาง 
KSP e-service และ KSP School ท่านสามารถดำเนินการและศึกษาคู่มือได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา 

 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562  hot
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 แห่ง 26 หลักสูตร คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองหลักส...
 
การตรวจสอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2562
การตรวจสอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2562  update
สามารถตรวจสอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่ยื่นดำเนินการในปี พ.ศ.2562 โดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง ...
 
ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2561
ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2561
คุรุสภาคัดเลือก 6 ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2561 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุส...
 
ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2560
ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2560
คุรุสภาประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2560 รายชื่อครูอาวุโสที่ได้รับเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2560 >> สามารถดาวโหลดได้ตามไฟล์ด้านล่าง รายชื่อครู...
 
คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2561 จำนวน 56 แห่ง 57 หลักสูตร (เพิ่มเติม)
คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2561 จำนวน 56 แห่ง 57 หลักสูตร (เพิ่มเติม)
คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2561 จำนวน 56 แห่ง 57 หลักสูตร (เพิ่มเติม)เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕...
 
 
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการจัดงานวันครูครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2562 (1)
กิจกรรมการจัดงานวันครูครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2562 (1)  update
งานวันครู จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 16 มกราคม 2562 - พิธีทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ - พิธีบูชาบูรพาจารย์ ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้...
 
ดาวน์โหลด
คำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เอกสารสำหรับครูศูนย์เด็ก.pdf 58 KB ดาวน์โหลด
คส01.40 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์.pdf 264 KB ดาวน์โหลด
คส01.20 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 271 KB ดาวน์โหลด
คส01.30 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา.pdf 364 KB ดาวน์โหลด
คส01.10 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.pdf 323 KB ดาวน์โหลด
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู.pdf 177 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ
คส02-20 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 166 KB ดาวน์โหลด
คส02-40 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์.pdf 163 KB ดาวน์โหลด
คส02-30 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา.pdf 166 KB ดาวน์โหลด
คส.02.10 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.pdf 161 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอหนังสืออนุญาตให้ประอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
หนังสือรับรองการจ้าง.pdf 70 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างตารางสอน.pdf 210 KB ดาวน์โหลด
บันทึกถ้อยคำ กรณีใบชั่วคราวสูญหาย.pdf 213 KB ดาวน์โหลด
ks09.10 แบบคำขอหนังสืออนุญาตให้ประอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว.pdf 658 KB ดาวน์โหลด
ks09.20 แบบคำขอหนังสืออนุญาตให้ประอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว.pdf 747 KB ดาวน์โหลด
แบบคำใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คส. 03+06 ขอใบอนุญาตใหม่ กรณี แก้ไข เพิ่มเติม ในทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.pdf 381 KB ดาวน์โหลด
คส. 03 ขอใบแทนใบอนุญาต กรณีชำรุด.pdf 99 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
คส.04 แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน.pdf 499 KB ดาวน์โหลด
 
ตารางกิจกรรม
4
ม.ค. 62
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ครั้งที่ 2/2562
09:00 - 09:30
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมฤทธ
 
18
ธ.ค. 61
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63
ทั้งวัน
การประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมฤ
 
17
ธ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดศรีสะเกษ ครั้ง 3/2561
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเ
 
12
ธ.ค. 61
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ สืบเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติม และพิจารณากลั่นกรองผลงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งวัน
 
6
ก.ค. 61 - 11 ก.ค. 61
รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561
08:30 - 16:30
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่ม
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 16
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 10,291