คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
คุรุสภา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 
 

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 วันที่ 16 มกราคม 2563


พิธีทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
พธีบูชาบูรพาจารย์ ณ ห้องประชุมเพชร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
งานวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563
งานวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563
กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 วันที่ 16 มกราคม 2563 ...
 
แจ้งเตือนการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562
แจ้งเตือนการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562  update
ผู้ที่ผ่านช่องทางการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐานแล้ว โดยการทดสอบ เทียบโอนความรู้ อบรมความรู้ฯ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์...
 
การสมัครและต่ออายุใบอนุญาตออนไลน์
การสมัครและต่ออายุใบอนุญาตออนไลน์  new
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP self-service) สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://selfservice.ksp.or.th หรือ www.k...
 
คุรุสภารับสมัครครู/สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียนณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปี 2562
คุรุสภารับสมัครครู/สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียนณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปี 2562
คุรุสภารับสมัครครู/สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียนณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปี 2562 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องเข้าร่วมกิจ...
 
ประชุมวิชาการของคุรุสภาประจำปี 2562
ประชุมวิชาการของคุรุสภาประจำปี 2562  new
ประชุมวิชาการของคุรุสภาประจำปี 2562 หัวข้อ "ครูในอนาคตสำหรับผู้เรียนในอนาคต" วันศุกร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เ...
 
 
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการจัดงานวันครูครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2562 (1)
กิจกรรมการจัดงานวันครูครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2562 (1)  update
งานวันครู จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 16 มกราคม 2562 - พิธีทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ - พิธีบูชาบูรพาจารย์ ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้...
 
ดาวน์โหลด
การสมัครและต่ออายุ ผ่าน KSP self-service
สมัคร และต่ออายุ ผ่าน ksp E-service.pdf 3 MB ดาวน์โหลด
คำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เอกสารสำหรับครูศูนย์เด็ก.pdf 58 KB ดาวน์โหลด
คส01.40 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์.pdf 264 KB ดาวน์โหลด
คส01.20 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 271 KB ดาวน์โหลด
คส01.30 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา.pdf 364 KB ดาวน์โหลด
คส01.10 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.pdf 323 KB ดาวน์โหลด
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู.pdf 177 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ
คส02-20 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 166 KB ดาวน์โหลด
คส02-40 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์.pdf 163 KB ดาวน์โหลด
คส02-30 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา.pdf 166 KB ดาวน์โหลด
คส.02.10 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.pdf 161 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอหนังสืออนุญาตให้ประอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
หนังสือรับรองการจ้าง.pdf 70 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างตารางสอน.pdf 210 KB ดาวน์โหลด
บันทึกถ้อยคำ กรณีใบชั่วคราวสูญหาย.pdf 213 KB ดาวน์โหลด
ks09.10 แบบคำขอหนังสืออนุญาตให้ประอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว.pdf 658 KB ดาวน์โหลด
ks09.20 แบบคำขอหนังสืออนุญาตให้ประอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว.pdf 747 KB ดาวน์โหลด
แบบคำใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คส. 03+06 ขอใบอนุญาตใหม่ กรณี แก้ไข เพิ่มเติม ในทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.pdf 381 KB ดาวน์โหลด
คส. 03 ขอใบแทนใบอนุญาต กรณีชำรุด.pdf 99 KB ดาวน์โหลด
 
ตารางกิจกรรม
4
ม.ค. 62
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ครั้งที่ 2/2562
09:00 - 09:30
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมฤทธ
 
18
ธ.ค. 61
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63
ทั้งวัน
การประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมฤ
 
17
ธ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดศรีสะเกษ ครั้ง 3/2561
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเ
 
12
ธ.ค. 61
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ สืบเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติม และพิจารณากลั่นกรองผลงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งวัน
 
6
ก.ค. 61 - 11 ก.ค. 61
รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561
08:30 - 16:30
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่ม
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 16,118