รางวัลคุรุสภา
KSP Reward
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 
 

รางวัลคุรุสภาคุรุสภา

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดทั่วประเทศ

 

ผู้มีจิตศรัทธาและมีความประสงค์จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทั้งหลายได้ปฏฺิบัติงานด้านการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์การศึกษาของชาติให้เจริญรุดหน้า สามารถสมทบทุน "มูลนิธิรางวัลคุรุสภา" ได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้ 


๑) บริจาคสมทบทุนโดยตรงที่ กลุ่มการเงิน  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ๒ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๖๑๖๗ หรือ

๒) โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี "มูลนิธิรางวัลคุรุสภา" ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ ๐๕๙ - ๐ - ๒๔๒๗๖ - ๘  (กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินที่ชัดเจน พร้อมชื่อ- ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ กลับไปยังมูลนิธิรางวัลคุรุสภา กลุ่มมูลนิธิและกองทุน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๓๓๓ และโทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๓๓๔ - ๗ ต่อ ๕๙๒, ๖๒๙) หรือ

๓) ส่งตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิรางวัลคุรุสภา"
 
 
แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 61,201