จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คุรุสภาแจ้งเตือนให้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คุรุสภาแจ้งเตือนให้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  hot
23 พฤษภาคม 2560 คุรุสภาแจ้งเตือนให้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เริ่มคิดค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าตั้งแต่ว...
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ และ และที่ต้องต่ออายุภายใน 180 วันก่อนหมดอายุ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ และ และที่ต้องต่ออายุภายใน 180 วันก่อนหมดอายุ  hot
16 พฤษภาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ และ และที่ต้องต่ออายุภายใน 180 วันก่อนหมดอายุ ข้อมูล ...
 
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 จากคุรุสภา
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 จากคุรุสภา  update
16 พฤษภาคม 2560 รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 จากคุรุสภา คณะกรรมกากรคุรุสภาในการป...
 
คุรุสภาเปิดให้มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพเปิด ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2560 เพิ่มเติม
คุรุสภาเปิดให้มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพเปิด ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2560 เพิ่มเติม  update
16 พฤษภาคม 2560 คุรุสภาเปิดให้มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพเปิด ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2560 เพิ่มเติม คุรุสภาเปิดให้มหาวิทยาลัยที่มีศั...
 
ประกาศสรรหาเลขาธิการคุรุสภา
ประกาศสรรหาเลขาธิการคุรุสภา  hot
2 พฤษภาคม 2560 ประกาศสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ...
 
 
ภาพกิจกรรม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 20
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 8,924