คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
kspphayao
 

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา    

    


ข่าวประชาสัมพันธ์

(วันที่ 30 ส.ค.2561) ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 6
(วันที่ 3 ส.ค.2561) ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
(วันที่ 3 ส.ค.2561) คุรุสภาแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของคุรุสภา
(วันที่ 2 ส.ค.2561) ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561
(วันที่ 2 ส.ค.2561) คุรุสภาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วม "งานประชุมวิชาการของคุรุสภา" ประจำปี 2561 เรื่อง "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : พลังครูขับเคลื่อนการศึกษาไทย"
(วันที่ 20 ก.ค.2561)
ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5
(วันที่ 9 ก.ค.2561)
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน
(วันที่ 6 ก.ค.2561) 
ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
(วันที่ 6 ก.ค.2561) 
รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 137
(วันที่ 26 มิ.ย.2561)
รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 136
(วันที่ 20 มิ.ย.2561) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนอบรมออนไลน์หลักสูตร GURO21
(วันที่ 20 มิ.ย.2561) 
ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2561 "ระดับภูมิภาค"
(วันที่ 20 มิ.ย.2561) ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๑
“ระดับภูมิภาค”

(วันที่ 12 มิ.ย.2561)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561
(วันที่ 12 มิ.ย.2561)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561
(วันที่ 12 มิ.ย.2561)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561
(วันที่ 12 มิ.ย.2561)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2561
(วันที่ 12 มิ.ย.2561)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2561
(วันที่ 6 มิ.ย.2561) 
คุรุสภา เปิดตัวหนังสั้น “ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ” 
(วันที่ 1 มิ.ย.2561) 
ประกาศผลการคัดสรรผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค
(วันที่ 24 พ.ค.2561)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคุรุสภาฯ
(วันที่ 22 พ.ค.2561)
 
ตรวจสอบก่อนหมดสิทธิ์ ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(วันที่ 21 พ.ค.2561)
 
รายชื่อผู้ผ่านการรับรองความรู้ฯ โดยการเทียบโอน
(วันที่ 21 พ.ค.2561) 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นขข้าราชการครู
(วันที่ 17 พ.ค.2561) คุรุสภาเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 3 พ.ค.2561)
ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 (รอบที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
 
ตารางกิจกรรม
29
มี.ค. 61 - 30 พ.ค. 61
การยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส 2561
08:00 - 08:30
1. ประชาสัมพันธ์ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน ผู้บริหารการศึก
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครู เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครู เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
จังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อครู ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระรา...
 
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจั...
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี แล...
 
ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา
ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดประชุมคัดเลือกประธานกรรมการ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ พระราชทานรางวัลสมเด็...
 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ภาคเหนือ
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ภาคเหนือ
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ผู้แทนกรรมการ และเจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้...
 
คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2561
คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2561
คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร ...
 
งานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง
งานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง
วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี 25...
 
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่...
 
กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และพัฒนาพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10
กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และพัฒนาพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10
วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และพัฒ...
 
งานวันครู ประจำปี 2561
งานวันครู ประจำปี 2561
วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และบุคลากรในสังกัดสำ...
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 3,536