คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 
kspphayao
 

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา    

   
ข่าวประชาสัมพันธ์

(วันที่ 6 ต.ค.2561) รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองปริญญา (ปรับปรุงล่าสุด)
(วันที่ 5 ต.ค.2561) คุรุสภาเชิญร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562
(วันที่ 2 ต.ค.2561) คุรุสภาจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
(วันที่ 12 ต.ค.2561) ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปี 2561
(วันที่ 28 ก.ย.2561) รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 140
(วันที่ 26 ก.ย.2561) คุรุสภาจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
(วันที่ 25 ก.ย.2561) รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 139
(วันที่ 19 ก.ย.2561) ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 8
(วันที่ 18 ก.ย.2561) คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562
(วันที่ 30 ส.ค.2561)
ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 6
(วันที่ 3 ส.ค.2561) ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
(วันที่ 3 ส.ค.2561) คุรุสภาแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของคุรุสภา
(วันที่ 2 ส.ค.2561) ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561
(วันที่ 2 ส.ค.2561) คุรุสภาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วม "งานประชุมวิชาการของคุรุสภา" ประจำปี 2561 เรื่อง "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : พลังครูขับเคลื่อนการศึกษาไทย"
(วันที่ 20 ก.ค.2561)
ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5
(วันที่ 9 ก.ค.2561)
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน
(วันที่ 6 ก.ค.2561) 
ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
(วันที่ 6 ก.ค.2561) 
รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 137
(วันที่ 26 มิ.ย.2561)
รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 136
(วันที่ 20 มิ.ย.2561) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนอบรมออนไลน์หลักสูตร GURO21
(วันที่ 20 มิ.ย.2561) 
ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2561 "ระดับภูมิภาค"
(วันที่ 20 มิ.ย.2561) ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๑
“ระดับภูมิภาค”

(วันที่ 12 มิ.ย.2561)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561
(วันที่ 12 มิ.ย.2561)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561
(วันที่ 12 มิ.ย.2561)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561
(วันที่ 12 มิ.ย.2561)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2561
(วันที่ 12 มิ.ย.2561)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2561
(วันที่ 6 มิ.ย.2561) 
คุรุสภา เปิดตัวหนังสั้น “ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ” 
(วันที่ 1 มิ.ย.2561) 
ประกาศผลการคัดสรรผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค
(วันที่ 24 พ.ค.2561)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคุรุสภาฯ
(วันที่ 22 พ.ค.2561)
 
ตรวจสอบก่อนหมดสิทธิ์ ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(วันที่ 21 พ.ค.2561)
 
รายชื่อผู้ผ่านการรับรองความรู้ฯ โดยการเทียบโอน
(วันที่ 21 พ.ค.2561) 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นขข้าราชการครู
(วันที่ 17 พ.ค.2561) คุรุสภาเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 3 พ.ค.2561)
ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 (รอบที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
 
ตารางกิจกรรม
29
มี.ค. 61 - 30 พ.ค. 61
การยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส 2561
08:00 - 08:30
1. ประชาสัมพันธ์ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน ผู้บริหารการศึก
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
งานวันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2562
งานวันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2562  new
วันที่ 16 มกราคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานงานวันครูจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ...
 
ประชุมเตรียมจัดงานวันครู ประจำปี 2562
ประชุมเตรียมจัดงานวันครู ประจำปี 2562
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันครูจังหวัดพะะเยา ประจำปี 2562 ณ ห้อง...
 
	 ประเมินผลงานผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (นางเรณู เหมืองจา)
ประเมินผลงานผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (นางเรณู เหมืองจา)  new
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา ประเมินผลง...
 
ประเมินผลงานผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (นายวัชระ การสมพจน์)
ประเมินผลงานผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (นายวัชระ การสมพจน์)
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา ประเมินผล...
 
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรร...
 
การประชุมเตรียมจัดงานวันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2562
การประชุมเตรียมจัดงานวันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2562
14 พฤศจิกายน 2561 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมก...
 
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบประวัติและผลงาน การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบประวัติและผลงาน การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประ...
 
พิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. เจ้าหน้าที่คุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระ...
 
ต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นายรณชัย ทัดช่อม่วง
ต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นายรณชัย ทัดช่อม่วง
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับท่าน รณชัย ทัดช่อม่วง ในโอกาสรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยา...
 
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครู เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครู เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
จังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อครู ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระรา...
 
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจั...
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี แล...
 
ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา
ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดประชุมคัดเลือกประธานกรรมการ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ พระราชทานรางวัลสมเด็...
 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ภาคเหนือ
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ภาคเหนือ
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ผู้แทนกรรมการ และเจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้...
 
คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2561
คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2561
คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร ...
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,065