คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
   

  นางชนิกานต์ พวงสมบัติ

 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิิบัติการนางสาววันษา โฉมศรี

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิิบัติการโทรศัพท์/โทรสาร 0-5620-00617

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัดนครสวรรค์
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัดนครสวรรค์
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ...
 
 
ภาพกิจกรรม
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัดนครสวรรค์
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัดนครสวรรค์
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ...
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 4,834