คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
The Khurusapha in Nakhonratchasima Provincial Education Office.
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ระบบ service
KSP Self Service
KSPschool
KSPBundit
สถาบันครู
ตรวจสอบใบอนุญาต
ค้นหาข้อมูลชำระ
ตรวจสอบจัดส่ง
คุรุพัฒนา
 

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

 ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลจากการสำรวจ ณ มิถุนายน 2561

ที่

สังกัด ครู ผอ.สถานศึกษา ผอ.การศึกษา ศึกษานิเทศก์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (13547) (1273) (30) (99)
- สพป.นครราชสีมา เขต 1 1941 150 7 18
- สพป.นครราชสีมา เขต 2 1551 157 3 17
- สพป.นครราชสีมา เขต 3 2719 223 4 7
- สพป.นครราชสีมา เขต 4 1844 163 5 14
- สพป.นครราชสีมา เขต 5 1924 185 6 12
- สพป.นครราชสีมา เขต 6 1618 161 1 13
- สพป.นครราชสีมา เขต 7 1950 234 4 18
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2856 49 2 15
3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2747 115 - -
4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 689 32 2 2
5 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1653 108 - 6
6 สังกัดอาชีวศึกษา 771 53 - -
7 สำนักงานศึกษาธิจังหวัดนครราชสีมา - - - 24
  รวม (24073) 22263 1630 34 146
 
 

ติดต่อสอบถามได้ทาง

 
     

  ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์
>> 
คุรุสภา : นครราชสีมา  << และ
>> 
คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา <<
 

ผู้ประสงค์ที่ต้องการจัดส่งเอกสารและรับบริการโดยตรง สามารถติดต่อได้ที่...
              งานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์/โทรสาร : 044 300106       อีเมล์ : kspkorat@gmail.com

 
 
ประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกรางวัลของครุสภา ประจำปี 2564 ในจังหวัดนครราชสีมา
ผลการคัดเลือกรางวัลของครุสภา ประจำปี 2564 ในจังหวัดนครราชสีมา  hot
ดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือก 1. รางวัลคุรุสดุดี 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 3. รางวัลคุรุสภา...
 
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 >>>ดาวน์โหลด...
 
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  hot
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ...
 
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล  hot
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์ 1....
 
 ประกาศฯ รายชื่อครูผู้ได้รับรางวัล “รัตนราชสีมา” ประจำปีพุทธศักราช 2563
ประกาศฯ รายชื่อครูผู้ได้รับรางวัล “รัตนราชสีมา” ประจำปีพุทธศักราช 2563
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อครูผู้ได้รับรางวัล “รัตนราชสีมา&...
 
 
ภาพกิจกรรม
คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมาร่วมดำเนินการด้านใบอนุญาต
คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมาร่วมดำเนินการด้านใบอนุญาต  new
ด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 23 คน เดินทางมาช่วยสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ณ สำน...
การประชุมชี้แจงการคัดเลือกรางวัลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
การประชุมชี้แจงการคัดเลือกรางวัลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)  new
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมชี้แ...
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนครราชสีมา
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนครราชสีมา  hot
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนครราชสีมา ...
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 83,099