คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

 
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562  new
ส่งข้อเขียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดข้อเขียนความประทับใจฯ วันครู พ...
 
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2559 ของจังหวัดนครราชสีมา (ที่มิได้เข้าเฝ้าฯ)
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2559 ของจังหวัดนครราชสีมา (ที่มิได้เข้าเฝ้าฯ)  hot
*สามารถรับได้ตนเอง : ณ คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โดยนำบัตรประชาชนมาแสดง พร้อมลงลายมือชื่อ **กรณีที่ผู้อื่นรับแทน ต้องแสดงเอกสารด...
 
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น  new
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 คน >>รายละเอียด...
 
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย)
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย)  hot
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าม...
 
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบเพื่อรับรางวัลของคุรุสภาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561
 
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑  new
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ...
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 1/2561  new
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห...
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจคุุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจคุุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาในส...
 
ดาวน์โหลด
แบบชำระค่าธรรมเนียม
ใบแจ้งการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนฯ และใบแทน ผ่านทางไปรษณีย์-Pay-at-Post.pdf 813 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนฯ.pdf 158 KB ดาวน์โหลด
ผลการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปี 2561
1.ประกาศฯ-ผลการรับรองหลักสูตร-รอบที่-1-84-หลักสูตร.pdf 583 KB ดาวน์โหลด
2.ประกาศฯ-ผลการรับรองหลักสูตร-รอบที่-2-919-หลักสูตร.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
1.1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10) .pdf 111 KB ดาวน์โหลด
1.2 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20).pdf 271 KB ดาวน์โหลด
1.3 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30).pdf 364 KB ดาวน์โหลด
1.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.01.40) .pdf 264 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนฯ.pdf 158 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2.2 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คส.02.20 .pdf 116 KB ดาวน์โหลด
2.4 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ คส.02.04 .pdf 115 KB ดาวน์โหลด
2.3 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา คส.02.03 .pdf 115 KB ดาวน์โหลด
2.แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02 .pdf 2 MB ดาวน์โหลด
2.1 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10 .pdf 115 KB ดาวน์โหลด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,805