คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

   
   
 
 
 

 

มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ แฟนเพจ คุุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์/โทรสาร : 044 300106  อีเมล์ : kspkorat@gmail.com
ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562
คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562  hot
คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ลงวันที่...
 
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2559 ของจังหวัดนครราชสีมา (ที่มิได้เข้าเฝ้าฯ)
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2559 ของจังหวัดนครราชสีมา (ที่มิได้เข้าเฝ้าฯ)  new
ประชาสัมพันธ์ ครูอาวุโส ปี 2559 ให้ติดต่อรับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 มี...
 
แนวทางการจัดงานวันครู(ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
แนวทางการจัดงานวันครู(ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562  new
แนวทางการจัดงานวันครู(ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 1.แนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาคครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 2.สารนายกรัฐมนตร...
 
คุรุสภา ปรับโฉม แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คุรุสภา ปรับโฉม แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คุรุสภา ปรับโฉม แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปรับแบบคำขอต่ออายุ (คส.02) + รวมเข้ากลับแบบแสดงคุณสมบัติฯ (คส.02.10, คส.02.20, คส.02.30, คส.02.40...
 
ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ.2562
ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ.2562  new
ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ.2562 >> ดาวน์โหลดประกาศ ...
 
 
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑  new
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ...
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 1/2561  new
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห...
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจคุุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจคุุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาในส...
 
ตารางกิจกรรม
16
ม.ค. 62
งานวันครู ครั่้งที่ 63 ประจำปี 2562
08:30 - 16:30
 ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา 
 
 
ดาวน์โหลด
แบบคำขอ
แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ-คส.03.pdf 82 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต-คส.06.pdf 309 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน-คส.04.pdf 499 KB ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.pdf 149 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
1.1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10) .pdf 111 KB ดาวน์โหลด
1.2 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20).pdf 271 KB ดาวน์โหลด
1.3 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30).pdf 364 KB ดาวน์โหลด
1.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.01.40) .pdf 264 KB ดาวน์โหลด
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู+ตัวอย่างหนังสือนำส่งผลการประเมิน.pdf 177 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ผ่อนผัน)
1.คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.09.10).pdf 457 KB ดาวน์โหลด
2.คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.09.20).pdf 571 KB ดาวน์โหลด
3.บันทึกถ้อยคำหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณี ชำรุด-สูญหาย-ขอแก้ไข.pdf 213 KB ดาวน์โหลด
4.ตัวอย่าง-ตารางสอนรายบุคคล.pdf 244 KB ดาวน์โหลด
5.แบบหนังสือรับรองการจ้าง(กรณีเหลืออายุสัญญาน้อยกว่า 4 เดือน).pdf 72 KB ดาวน์โหลด
สำหรับครูชาวต่างประเทศ (Foreign Teachers)
1.Teaching License for Foreign Teachers.pdf 789 KB ดาวน์โหลด
2.Teaching License Renewal.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
3.Temporary Teaching Permit for Foreign Teachers.pdf 503 KB ดาวน์โหลด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 31
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 41,829