คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
The Khurusapha in Nakhonratchasima Provincial Education Office.
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ระบบ service
KSP Self Service
KSPschool
KSPBundit
สถาบันครู
ตรวจสอบใบอนุญาต
ค้นหาข้อมูลชำระ
ตรวจสอบจัดส่ง
คุรุพัฒนา
 

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

 ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลจากการสำรวจ ณ มิถุนายน 2561

ที่

สังกัด ครู ผอ.สถานศึกษา ผอ.การศึกษา ศึกษานิเทศก์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (13547) (1273) (30) (99)
- สพป.นครราชสีมา เขต 1 1941 150 7 18
- สพป.นครราชสีมา เขต 2 1551 157 3 17
- สพป.นครราชสีมา เขต 3 2719 223 4 7
- สพป.นครราชสีมา เขต 4 1844 163 5 14
- สพป.นครราชสีมา เขต 5 1924 185 6 12
- สพป.นครราชสีมา เขต 6 1618 161 1 13
- สพป.นครราชสีมา เขต 7 1950 234 4 18
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2856 49 2 15
3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2747 115 - -
4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 689 32 2 2
5 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1653 108 - 6
6 สังกัดอาชีวศึกษา 771 53 - -
7 สำนักงานศึกษาธิจังหวัดนครราชสีมา - - - 24
  รวม (24073) 22263 1630 34 146
 
 

ติดต่อสอบถามได้ทาง

 
     

  ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์
>> 
คุรุสภา : นครราชสีมา  << และ
>> 
คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา <<
 

ผู้ประสงค์ที่ต้องการจัดส่งเอกสารและรับบริการโดยตรง สามารถติดต่อได้ที่...
              งานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์/โทรสาร : 044 300106       อีเมล์ : kspkorat@gmail.com

 
 
ประชาสัมพันธ์
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563  new
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 ตามที่คุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรั...
 
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น จำนวน 9 คน
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น จำนวน 9 คน  new
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น จำนวน 9 คน ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ปร...
 
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือก 8 ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือก 8 ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563  new
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือก 8 ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563 คุรุสภาได้ดำเนินการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไ...
 
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563  new
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 ตามที่คุรุสภาได้ดำเนิน...
 
คุรุสภาคัดเลือก 6 ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2563
คุรุสภาคัดเลือก 6 ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2563  new
คุรุสภาคัดเลือก 6 ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2563 ตามที่คุรุสภา ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช...
 
 
ภาพกิจกรรม
คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมาร่วมดำเนินการด้านใบอนุญาต
คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมาร่วมดำเนินการด้านใบอนุญาต  new
ด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 23 คน เดินทางมาช่วยสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ณ สำน...
การประชุมชี้แจงการคัดเลือกรางวัลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
การประชุมชี้แจงการคัดเลือกรางวัลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)  new
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมชี้แ...
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนครราชสีมา
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนครราชสีมา  hot
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนครราชสีมา ...
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 70,677