คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
The Khurusapha in Nakhonratchasima Provincial Education Office.
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
ระบบ service
KSP Self Service
KSPschool
KSPBundit
สถาบันครู
ตรวจสอบใบอนุญาต
ค้นหาข้อมูลชำระ
ตรวจสอบจัดส่ง
คุรุพัฒนา
 

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

 ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลจากการสำรวจ ณ มิถุนายน 2561

ที่

สังกัด ครู ผอ.สถานศึกษา ผอ.การศึกษา ศึกษานิเทศก์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (13547) (1273) (30) (99)
- สพป.นครราชสีมา เขต 1 1941 150 7 18
- สพป.นครราชสีมา เขต 2 1551 157 3 17
- สพป.นครราชสีมา เขต 3 2719 223 4 7
- สพป.นครราชสีมา เขต 4 1844 163 5 14
- สพป.นครราชสีมา เขต 5 1924 185 6 12
- สพป.นครราชสีมา เขต 6 1618 161 1 13
- สพป.นครราชสีมา เขต 7 1950 234 4 18
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2856 49 2 15
3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2747 115 - -
4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 689 32 2 2
5 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1653 108 - 6
6 สังกัดอาชีวศึกษา 771 53 - -
7 สำนักงานศึกษาธิจังหวัดนครราชสีมา - - - 24
  รวม (24073) 22263 1630 34 146
 
 

ติดต่อสอบถามได้ทาง

 
     

  ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์
>> 
คุรุสภา : นครราชสีมา  << และ
>> 
คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา <<
 

ผู้ประสงค์ที่ต้องการจัดส่งเอกสารและรับบริการโดยตรง สามารถติดต่อได้ที่...
              งานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์/โทรสาร : 044 300106       อีเมล์ : kspkorat@gmail.com

 
 
ประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  new
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 >>>ดาวน์โหลด...
 
คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564
คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564  new
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษาขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนกา...
 
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 113 คน
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 113 คน
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางกา...
 
คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564
คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ...
 
คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564
คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตา...
 
 
ภาพกิจกรรม
คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมาร่วมดำเนินการด้านใบอนุญาต
คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมาร่วมดำเนินการด้านใบอนุญาต  new
ด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 23 คน เดินทางมาช่วยสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ณ สำน...
การประชุมชี้แจงการคัดเลือกรางวัลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
การประชุมชี้แจงการคัดเลือกรางวัลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)  new
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมชี้แ...
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนครราชสีมา
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนครราชสีมา  hot
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนครราชสีมา ...
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 74,607