หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
ครูวันดีดอทคอม
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
ครูบ้านนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
 

หอสมุดคุรุสภา

 

 
 
บทความ...น่ารู้
นิเทศอย่างมืออาชีพ
 
อุดมการณ์ทางการศึกษา กับมหาวิทยาลัยไทย
 
กระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ
 
กลยุทธ์การบริหารสู่ความสำเร็จ
 
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา
 
 
หนังสั้น คุรุสภา
หนังสั้น เรื่อง
หนังสั้น เรื่อง "มากกว่าคำว่าครู"
รางวัลระดับเหรียญทองแดง (Bronze Medal) ชื่อผลงาน “มากกว่าคำว่า “ครู” ของทีม หนังสั้นแต่เราไม่สั้นนะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพร...
 
หนังสั้น เรื่อง
หนังสั้น เรื่อง "ครูต่างถิ่น"
รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) ชื่อผลงาน “ครูต่างถิ่น” ของทีม พี่โป๊ะ duction จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -----...
 
หนังสั้น เรื่อง
หนังสั้น เรื่อง "Massageของครู"
รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) ชื่อผลงาน “Message ของครู” ของทีม พี่นัดนะ น้องว่างหรอ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...
 
หนังสั้น เรื่อง
หนังสั้น เรื่อง "The way"
รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) ชื่อผลงาน “The way ทางที่เลือก” ของทีม 8 a.m. Production จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ...
 
หนังสั้น เรื่อง
หนังสั้น เรื่อง "FIGHT"
รางวัลระดับเหรียญทองแดง (Bronze Medal) ชื่อผลงาน “FIGHT” ของทีม DOUBLE 1 FILM จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -----------...
 
 
ข่าวสารการศึกษา
เสมา 1 ตั้งทีมวิเคราะห์โครงสร้าง ศธ.ภูมิภาค
เสมา 1 ตั้งทีมวิเคราะห์โครงสร้าง ศธ.ภูมิภาค
เนื่องจากพบว่าช่วงการทำงานของตนในตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ ตั้งแต่วันแรกจนถึงขณะนี้เป็น ระยะเวลากว่า 2 เดือนแล้ว พบปัญหาการขาดความเป็นเอกภาพในระดับภ...
 
"ณัฏฐพล" จี้ อว.ผลิตครูรุ่นใหม่เก่งฟุดฟิด
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมนโยบายและแผนงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED...
 
สกศ.จัดเวทีถกร่าง พ.ร.บ.ศึกษาชาติที่อุดรฯ
สกศ.จัดเวทีถกร่าง พ.ร.บ.ศึกษาชาติที่อุดรฯ
ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยความคืบหน้าการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...ว่าสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
 
สพฐ.เอาจริง งดจัดอีเว้นต์สัมมนาที่ใช้งบประมาณสูง
สพฐ.เอาจริง งดจัดอีเว้นต์สัมมนาที่ใช้งบประมาณสูง
สพฐ.จริงจังงดอีเว้นต์ประชุมสัมมนาใช้เงินเยอะ สพฐ.เอาจริงงดอีเว้นต์สัมมนาใช้งบฯเยอะ ดูงานต่างประเทศพิจารณารายกรณีพอมีลุ้น แต่ห้ามใช้งบฯหลวงและต้อ...
 
ปลัด อว.โต้งบวิจัยมหาวิทยาลัยไม่ถูกตัด
ปลัด อว.โต้งบวิจัยมหาวิทยาลัยไม่ถูกตัด
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า...
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ถอดรหัส “วิทยาการคำนวณ”
ถอดรหัส “วิทยาการคำนวณ”
ชื่อของ“วิทยาการคำนวณ” หรือ “Computing Science” วิชาน้องใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่งบรรจุให้เป็นวิชาที่เด็กไทยต้องเรียนเมื่...
 
ถอดรหัส “วิทยาการคำนวณ” วิชาแห่งโลกอนาคตที่ครูวันนี้ก็ไม่เคยได้เรียน!
ถอดรหัส “วิทยาการคำนวณ” วิชาแห่งโลกอนาคตที่ครูวันนี้ก็ไม่เคยได้เรียน!
ชื่อของ“วิทยาการคำนวณ” หรือ “Computing Science” วิชาน้องใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการเพิ่ง บรรจุให้เป็นวิชาที่เด็กไทยต้องเรียน...
 
“IAU”ประกาศ 106 ชื่อดาวเคราะห์น้อยล่าสุด หนึ่งในนั้นมีชื่อ“คนไทย”
“IAU”ประกาศ 106 ชื่อดาวเคราะห์น้อยล่าสุด หนึ่งในนั้นมีชื่อ“คนไทย”
หอดูดาวสหรัฐฯ เสนอชื่อดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผอ.สดร.คนปัจจุบัน ว่าดาวเคราะห์น้อย “โปษยะจินดา” หลังพบเป็นลำดับที่ 3,709 นับถึงปัจจุบันม...
 
 
รอบรู้กฎหมาย
พระราชบัญญัติ...เกี่ยวกับการศึกษา
พระราชบัญญัติ...เกี่ยวกับการศึกษา
2562 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ...
 
รัฐธรรมนูญ-ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (2547 - 2560)
 
บทบัญญัติด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560)
บทบัญญัติด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 ------------------------------------...
 
 
บทความจรรบาบรรณ
กรณี อายุความ
 
กรณีศึกษา การประพฤตผิดจรรยาบรรณ
 
กรณี ล่วงละเมิดนักเรียน
 
กรณี่ กระบวนการพิจารณากระทำความความผิด
 
กรณีการทำแท้ง
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
"สาสน์" "สาส์น" และ "สาร"
"สาสน์" "สาส์น" และ "สาร" คำ สาสน์ (อ่านว่า สาด) สาส์น (อ่านว่า สาน) และ สาร (อ่านว่า สาน) ยังมีการนำไปใช้สับสนกัน ดังข้อความที่เห็นกันอยู่เสมอ ...
 
ย้อนอดีตสอนภาษาไทย : แจกลูก-สะกดคำ
ย้อนอดีตสอนภาษาไทย : แจกลูก-สะกดคำ
โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี การสอนให้เด็กอ่านออก เขียนได้ มิใช่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของครูเท่านั้น พ่อแม่หรือผู้...
 
 
กฤตภาคข่าว
ข่าววันที่ 12-15 ตุลาคม 2562
 
ข่าววันที่ 11 ตุลาคม 2562
 
ข่าววันที่ 10 ต.ค. 2562
 
ข่าววันที่ 9 ตุลาคม 2562
 
ข่าววันที่ 8 ตุลาคม 2562
 
 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมปี 2561
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมปี 2561  hot
ชื่อเรื่อง: หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2561 (OSOI 2561) ...
 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม พ.ศ.2560
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม พ.ศ.2560
ชื่อเรื่อง: หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2560 (OSOI 2560) ...
 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2559 (OSOI 2559)
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2559 (OSOI 2559)
ชื่อเรื่อง: หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2559 (OSOI 2559) ...
 
 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (OSOI) หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2558 (OSOI 2558)
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (OSOI) หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2558 (OSOI 2558)
ชื่อเรื่อง: หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2558 (OSOI 2558) ...
 
 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (OSOI)
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม พ.ศ.2560
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม พ.ศ.2560
ชื่อเรื่อง: หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2560 (OSOI 2560) ...
 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2559 (OSOI 2559)
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2559 (OSOI 2559)
ชื่อเรื่อง: หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2559 (OSOI 2559) ...
 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2558 (OSOI 2558)
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2558 (OSOI 2558)
ชื่อเรื่อง: หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2558 (OSOI 2558) ...
 
 
หนังสือประวัติครู
หนังสือประวัติครู 2562
หนังสือประวัติครู 2562
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2562 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2561
หนังสือประวัติครู 2561
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2561 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2560 พิเศษ
หนังสือประวัติครู 2560 พิเศษ
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560 ฉบับพิเศษ หมวดหมู่: ...
 
หนังสือประวัติครู 2560
หนังสือประวัติครู 2560
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560 หมวดหมู่: ประว...
 
หนังสือประวัติครู 2559
หนังสือประวัติครู 2559
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2559 หมวดหมู่: ประว...
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยโครงการยกระดับการเรียน การสอน...
 
วีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 โดย สสวท
วีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 โดย สสวท
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยโครงการยกระดับการเรียนการสอนคณิต...
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ฝึกพูดอังกฤษกับ 30 ประโยคพื้นฐานง่ายๆ
ฝึกพูดอังกฤษกับ 30 ประโยคพื้นฐานง่ายๆ
ฝึกพูดอังกฤษกับ 30 ประโยคพื้นฐานง่ายๆ ขอขอบคุณสำหรับขอมูล www.youtube.com/watch...
 
111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา ...
 
ฝึกอ่านภาษาอังกฤษง่ายๆตามแบบเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจ
ฝึกอ่านภาษาอังกฤษง่ายๆตามแบบเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจ
หลายๆ ท่านคงชื่นชอบแบบเรียนในอดีต มานี มานะ ปิติ ชูใจ ในรูปแบบภาษาไทย ซึ่งถือว่าเป็น แบบเรียนที่ฝึกอ่านภาษาไทยที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นบทเรียนที่ดีมากๆ...
 
 
ครู...รู้รอบตัว
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร
ขออนุญาตร่วมแสดงความคิดเห็นในฐานะบุคคล ตามมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยความสุจริตใจไม่กระทบกับความมั่นคงของชาติ ...
 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน กับ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา : เจตนารมณ์ ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงและสิ่งที่ได้รับ
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน กับ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา : เจตนารมณ์ ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงและสิ่งที่ได้รับ
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน กับ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา : เจตนารมณ์ ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงและสิ่งที่ได้รับ จากการที่พระราชบัญญัติสภ...
 
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาคุณภาพ : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาคุณภาพ : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาคุณภาพ เดิมทีผู้เขียนตั้งใจจะเขียนบทความนี้ เพื่อสนับสนุนข้อเสนอหลายประเด็นในบทความเรื่อง “โร...
 
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?
ประเด็นการบ้านสำหรับเด็กยุคนี้เยอะไปหรือเปล่าไม่ใช่แค่โจทย์ใหญ่สำหรับเด็กไทย แต่เป็น ประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะถ้าไปสำรวจประเทศที่ได้ช...
 
สอนเด็กให้ “รู้เท่าทันสื่อ”
สอนเด็กให้ “รู้เท่าทันสื่อ”  new
ที่มาข้อมูล หนังสือ รู้เท่าทันสื่อ จัดทำโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) http://resource.thaihealth.or.th/media/kno...
 
 
สื่อวีดิทัศน์ของคุรุสภา
วิธีการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู KSP E-Service
 
ขั้นตอนขอใบแทนใบอนุญาต ksp E-service
 
การสมัคร ระบบ ksp e-service
 
ครูในดวงใจ
 
 “โรงเรียนที่ถูกลืม (Forgotten School)” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“โรงเรียนที่ถูกลืม (Forgotten School)” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุรุสภา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดประกวดหนังสั้นของนักศึกษาครู จาก 4 สถาบัน ได้แ...
 
 
มุมสุขภาพ
โรคมือ เท้า ปาก
โรคมือ เท้า ปาก
ขอขอบคุณขอมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ http://inderm.go.th/inderm2/index.php...
 
โรคเพมฟิกอยด์หรือโรคตุ่มน้ำพองใส
โรคเพมฟิกอยด์หรือโรคตุ่มน้ำพองใส
ขอขอบคุณข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ http://inderm.go.th/inderm2/index.php ...
 
โรคเบาจืด
โรคเบาจืด
ขอขอบคุณขอมูลและสามารถอ่านต่อได้ http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/th...
 
ป้องกันตัวจากไข้เลือดออก
ป้องกันตัวจากไข้เลือดออก
ขอขอบคุณข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/th...
 
แมงมุม ภัยใก้ลตัว
แมงมุม ภัยใก้ลตัว
ขอขอบคุณและสามารถอ่านต่อได้ที่ http://inderm.go.th/inderm2/index.php...
 
 
สารานุกรมวิชาชีพครู
สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา...
 
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหา...
 
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน...
 
สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส...
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 121
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 73,586