หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ครูบ้านนอก
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
การรับรองปริญญา
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สื่อสารสนเทศกราฟิก
วารสารวิทยาจารย์
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
 

หอสมุดคุรุสภา

 

 
 
ข่าวสารการศึกษา
เกณฑ์ใหม่ รับนักเรียนปี63 ส่อแววกระจายอำนาจให้จังหวัดจัดการ คาดคลอดเดือนก.ย.นี้
เกณฑ์ใหม่ รับนักเรียนปี63 ส่อแววกระจายอำนาจให้จังหวัดจัดการ คาดคลอดเดือนก.ย.นี้  new
เกณฑ์ใหม่ รับนักเรียนปี63 ส่อแววกระจายอำนาจให้จังหวัดจัดการ คาดคลอดเดือนก.ย.นี้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลข...
 
ชง รมว.ศธ.เพิ่มที่นั่งผอ.เขตในบอร์ดกศจ.หนุนรับนักเรียน
ชง รมว.ศธ.เพิ่มที่นั่งผอ.เขตในบอร์ดกศจ.หนุนรับนักเรียน  new
“สุเทพ” เตรียม ชง รมว.ศธ.เพิ่มโควตาผู้อำนวยการเขตพื้นที่เข้าไปเป็นกรรมการ กศจ.หนุนรับ นักเรียน และ ช่วย กศจ.คิดแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา...
 
อาชีวะหารือ KOSEN ร่วมจัดการศึกษาหลักสูตรพรีเมี่ยม
อาชีวะหารือ KOSEN ร่วมจัดการศึกษาหลักสูตรพรีเมี่ยม  new
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสถาบัน National Institute of Technology (สถาบัน KOSEN) Nagano College จัดประชุมเพื่อหารือการจัดการเร...
 
สพฐ.จับมือเขตพื้นที่ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมกันทั่วประเทศ
สพฐ.จับมือเขตพื้นที่ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมกันทั่วประเทศ  new
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งเป็นโครงก...
 
สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ  new
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิง ปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข...
 
 
กฤตภาคข่าว
ข่าววันที่ 27 มิถุนายน 2562
 
ข่าววันที่ 26 มิถุนายน 2562
 
ข่าววันที่ 25 มิถุนายน 2562
 
 ข่าววันที่ 22-24 มิถุนายน 2562
 
ข่าววันที่ 21 มิถุนายน 2562
 
 
กฤตภาคข่าว
ข่าว 31 พ.ค.62
 
ข่าว 30 พ.ค.62
 
ข่าว 29 พ.ค.62
 
ข่าว 24 พ.ค.2562
 
ข่าววันที่ 23 พ.ค.62
 
 
รอบรู้กฎหมาย
พระราชบัญญัติ...เกี่ยวกับการศึกษา
พระราชบัญญัติ...เกี่ยวกับการศึกษา  new
2562 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ...
 
รัฐธรรมนูญ-ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (2547 - 2560)
 
บทบัญญัติด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560)
บทบัญญัติด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 ------------------------------------...
 
 
หนังสือประวัติครู
หนังสือประวัติครู 2562
หนังสือประวัติครู 2562  new
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2562 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2561
หนังสือประวัติครู 2561  new
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2561 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2560 พิเศษ
หนังสือประวัติครู 2560 พิเศษ
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560 ฉบับพิเศษ หมวดหมู่: ...
 
หนังสือประวัติครู 2560
หนังสือประวัติครู 2560
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560 หมวดหมู่: ประว...
 
หนังสือประวัติครู 2559
หนังสือประวัติครู 2559
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2559 หมวดหมู่: ประว...
 
 
สื่อวีดิทัศน์ของคุรุสภา
วิธีการขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู E-service
 
ครูในดวงใจ
 
 “โรงเรียนที่ถูกลืม (Forgotten School)” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“โรงเรียนที่ถูกลืม (Forgotten School)” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุรุสภา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดประกวดหนังสั้นของนักศึกษาครู จาก 4 สถาบัน ได้แ...
 
"....ถ้า" จากจุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุรุสภา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดประกวดหนังสั้นของนักศึกษาครู จาก 4 สถาบัน ได้แก่ ...
 
"ครูที่ดีสำหรับคุณ" จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุรุสภา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดประกวดหนังสั้นของนักศึกษาครู จาก 4 สถาบัน ไ...
 
 
มุมสุขภาพ
เตือนสุขภาพตา
เตือนสุขภาพตา  new
ขอขอบคุณข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)...
 
ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาต
ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาต  new
ขอขอบคุณขอมูลและสามารถอ่านต่อได้จาก :สถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ...
 
โรคลมชัก
โรคลมชัก  new
ขอขอบคุณเนื้อหาและสามารถอ่านต่อได้ที่: สถาบันปราสาทวิทยา ...
 
สุขอนามัยที่ดีในการนอนหลับ
สุขอนามัยที่ดีในการนอนหลับ  new
ขอขอบคุณข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ : สถาบันโรคทรวงอก...
 
เตือนนักเที่ยวกลางคืน
เตือนนักเที่ยวกลางคืน  new
ขอขอบคุณข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ : สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ...
 
 
ครู...รู้รอบตัว
จาก “SMART Teacher” ถึง “Smart Classroom” สู่การเป็น “Smart Thailand”...
จาก “SMART Teacher” ถึง “Smart Classroom” สู่การเป็น “Smart Thailand”...  new
มองภาพกว้างของสังคมไทยในยุคนี้ ที่ไม่สามารถหลีกหนี “Digital” ไปได้แล้ว ความเป็น Digital ที่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนและเข้าครอบงำโ...
 
กฎหมายการศึกษา
กฎหมายการศึกษา  new
กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่รัฐกำหนดขึ้น เพื่อบังคับให้มีการประพฤติปฏิบัติตาม หากผู้ใดละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะได้รับโทษ กฎหมายคือเครื่องมือของรัฐใ...
 
10 สมรรถนะหลัก ปั้นเด็กไทยฉลาดรู้..อยู่ดีมีสุข มีความสามารถสูง และใส่ใจสังคม
10 สมรรถนะหลัก ปั้นเด็กไทยฉลาดรู้..อยู่ดีมีสุข มีความสามารถสูง และใส่ใจสังคม  new
ที่มา : บทความตีพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 การปฏิรูปการศึกษานับเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่จำเป็นต้องมีการดำเนินการกั...
 
 
สารานุกรมวิชาชีพครู
สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา...
 
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหา...
 
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน...
 
สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส...
 
 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (OSOI)
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม พ.ศ.2560
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม พ.ศ.2560
ชื่อเรื่อง: หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2560 (OSOI 2560) ...
 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2559 (OSOI 2559)
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2559 (OSOI 2559)
ชื่อเรื่อง: หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2559 (OSOI 2559) ...
 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2558 (OSOI 2558)
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2558 (OSOI 2558)
ชื่อเรื่อง: หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาประจำปี 2558 (OSOI 2558) ...
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 141
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 52,754