คุรุสภาจังหวัดลำพูน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เลขที่ 65/3 หมู่ที่ 4 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-096286 https://www.facebook.com/ksplamphun/
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

คุรุสภาจังหวัดลำพูน

คุรุสภาเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

 

ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. นี้ คุรุสภาเปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบ e-service เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศ

คุรุสภาเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-service) www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1444&tid=

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร
www.youtube.com/watch 

การสมัครสมาชิกบริการยื่นแบบออนไลน์
https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx

ยื่นแบบผ่านสถานศึกษา
https://school.ksp.or.th/ksp-sch/index.jbx
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คุรุสภาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วม ”งานประชุมวิชาการของคุรุสภา ” ประจำปี 2561 เพิ่มเติมจำนวน 200 ที่นั่ง
คุรุสภาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วม ”งานประชุมวิชาการของคุรุสภา ” ประจำปี 2561 เพิ่มเติมจำนวน 200 ที่นั่ง
คุรุสภาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วม ”งานประชุมวิชาการของคุรุสภา ” ประจำปี 2561 เพิ่มเติมจำนวน 200 ที่นั่งระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ณ ...
 
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ “ระดับจังหวัด” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยพิจารณาจากผลง...
 
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแถลงข่าวการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแถลงข่าวการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแถลงข่าวการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์...
 
ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561  new
ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ภายหลังการประชุมคณะก...
 
คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ Nation...
 
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่1/2561 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป...
การประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำพูน
การประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำพูน
ในวันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา13.30น. นางจินดา รัตนอังกูรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้...
การประชุมคัดเลือกประธาน
การประชุมคัดเลือกประธาน
ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระ...
เจ้าหน้าที่คุุรุสภาจังหวัดลำพูน และ นายศิริเศรษฐ ศรีกอก รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมผู้แทนคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาครูของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 ปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่คุุรุสภาจังหวัดลำพูน และ นายศิริเศรษฐ ศรีกอก รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมผู้แทนคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาครูของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 ปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดลำพูน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดลำพูน
สำนักงานศึกษาการจังหวัดลำพูน จัดประชุมแผนบูรณาการด้านการศึกษา ในวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดย มีเจ้าหน้าที่คุรุสภาจ...
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 16
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,155