คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
https://www.facebook.com/ksplamphun/
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
FBคุรุสภาจังหวัดลำพูน
KSP Self-service
KSP School
PROGRAM KSP BUNDIT
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
ชำระค่าต่ออายุ
ชำระค่าขึ้นทะเบียน+ใบแทน
ตรวจสอบข้อมูลชำระเงิน
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรอง
 

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

 

 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
รายงานปริมาณงานทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
รายงานปริมาณงานทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564)  new
รายงานปริมาณงานทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง ...
 
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เร่งจัดทำแพลตฟอร์ม ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตั้งเป้าหมายครู บุคลากรทางการศึกษาใช้พัฒนาตนเอง-ต่อยอดได้ อนาคตอยากได้ข้อมูลอะไรแค่ปลายนิ้วสัมผัสก็เรียกใช้ได้เลย
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เร่งจัดทำแพลตฟอร์ม ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตั้งเป้าหมายครู บุคลากรทางการศึกษาใช้พัฒนาตนเอง-ต่อยอดได้ อนาคตอยากได้ข้อมูลอะไรแค่ปลายนิ้วสัมผัสก็เรียกใช้ได้เลย
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เร่งจัดทำแพลตฟอร์ม ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตั้งเป้าหมายครู ...
 
“คุรุสภา” เร่งผลัก 4นโยบายการบริหารงาน ปีงบฯ 65 เน้นพัฒนาคน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทำงานออนไลน์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
“คุรุสภา” เร่งผลัก 4นโยบายการบริหารงาน ปีงบฯ 65 เน้นพัฒนาคน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทำงานออนไลน์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
“คุรุสภา” เร่งผลัก 4นโยบายการบริหารงาน ปีงบฯ 65 เน้นพัฒนาคน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทำงานออนไลน์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานเป็นห...
 
ตารางการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 กันยายน 2564
ตารางการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 กันยายน 2564  new
ตารางการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาท...
 
เชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดระดับคุณภาพของ มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
เชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดระดับคุณภาพของ มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
เชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดระดับคุณภาพของ มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ...
 
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดีและรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 จังหวัดลำพูน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดีและรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 จังหวัดลำพูน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดีและรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎ...
การคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นและรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดลำพูน
การคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นและรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดลำพูน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นและรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 วันพุธ...
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
12-13 กรกฎาคม 2564 พนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ...
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
25 มิถุนายน 2564 พนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ...
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2563  update
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับพระราชทา...
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 55,213