คุรุสภาจังหวัดลำพูน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เลขที่ 65/3 หมู่ที่ 4 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-096286 https://www.facebook.com/ksplamphun/
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

คุรุสภาจังหวัดลำพูน

แอปพลิเคชั่น Ksp Service ให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาครบวงจร


   
    กรุณาสมัครสมาชิกผ่าน E-service http://selfservice.ksp.or.th และรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการสมัคร เมื่อผ่านแล้วจะสามารถนำรหัสผ่านมาใช้ในแอปพลิเคชั่น KSP Service โดยแอปพลิเคชั่นสามารถดำเนินการ ได้ดังนี้

1. ตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียน ได้แก่ ข้อมูลใบอนุญาต ข้อมูลใบปฏิบัติการสอน
2. ตรวจสอบสถานะการยืนคำขอต่างๆ ที่ได้ยืนผ่าน E - service 
3. ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
4. แจ้งเตือนข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลใบอนุญาตใกล้ที่จะหมดอายุ

 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต เมื่อวันที 14 ธันวาคม 2561
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต เมื่อวันที 14 ธันวาคม 2561
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต เมื่อวันที 14 ธันวาคม 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่คุรุสภารับรองได้ที่ www....
 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2560 และ รายชื่อครูอาวุโสที่ได้รับเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2560
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2560 และ รายชื่อครูอาวุโสที่ได้รับเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2560
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2560 และ รายชื่อครูอาวุโสที่ได้รับเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่เว็บไซ...
 
คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่… พ.ศ. …
คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่… พ.ศ. …
คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่… พ.ศ. … คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยว...
 
ประชุมหารือหน่วยงานความร่วมมือในการจัดนิทรรศการในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
ประชุมหารือหน่วยงานความร่วมมือในการจัดนิทรรศการในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
ประชุมหารือหน่วยงานความร่วมมือในการจัดนิทรรศการในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่...
 
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแถลงข่าว เรื่อง มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแถลงข่าว เรื่อง มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแถลงข่าว เรื่อง มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนัก...
 
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำพูน
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำพูน
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำพูน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13....
การประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ครั้งทีี่ 63 ประจำปี 2562
การประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ครั้งทีี่ 63 ประจำปี 2562
การประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ครั้งทีี่ 63 ประจำปี 2562 นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงา...
คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสาร และเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อแนะนำครูให้จัดทำบันทึกสรุปความโดดเด่น
คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสาร และเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อแนะนำครูให้จัดทำบันทึกสรุปความโดดเด่น
คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสาร และเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อแนะนำครูให้จัดทำบันทึกสรุ...
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล “ครูดีศรีหริภุญชัย”
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล “ครูดีศรีหริภุญชัย”
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล “ครูดีศรีหริภุญชัย” วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ประชุม...
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับรางวัล “ครูดีศรีหริภุญชัย”
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับรางวัล “ครูดีศรีหริภุญชัย”
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับรางวัล “ครูดีศรีหริภุญชัย” ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับรางวัล “ครู...
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,755