คุรุสภาจังหวัดลำปาง ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
Teachers Council in Lampang Provincial Education Office Tel.054260306
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP School - Login
KSP Self-Service - Login
PROGRAM KSP BUNDIT
 

คุรุสภาจังหวัดลำปาง ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

 

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
คุรุสภาขอเชิญชมถ่ายทอดสด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการดำเนินงานระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้...
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การส่งเสริม กำกับ และควบคุมการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การส่งเสริม กำกับ และควบคุมการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การส่งเสริม กำกับ และควบคุมการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา โดย คณะผู้วิจัยภ...
 
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการออกและต่ออายุใบอนุยาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 
การกำกับติดตามและประเมินผลงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
ภาพกิจกรรม
ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า...
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อการรับชมสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อการรับชมสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
ครูชาวต่างชาติที่มีวีซ่า NON-B หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าต่อได้จนถึง 26 กันยายน 2563
ครูชาวต่างชาติที่มีวีซ่า NON-B หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าต่อได้จนถึง 26 กันยายน 2563
เชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านทางออนไลน์
เชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านทางออนไลน์  hot
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 แสดง...
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 จังหวัดลำปาง
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 จังหวัดลำปาง  new
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 26,993