คุรุสภาจังหวัดลำปาง ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
Teachers Council in Lampang Provincial Education Office Tel.054260306
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP School - Login
KSP Self-Service - Login
PROGRAM KSP BUNDIT
 

คุรุสภาจังหวัดลำปาง ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ. ประจำปี 2563
ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ. ประจำปี 2563
ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัส ย้ำความสำคัญของภาษาไทยที่จะเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆ โดยจะทำให้เข...
 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563  new
ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็น...
 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563  new
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัต...
 
การประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2563
การประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2563  new
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ...
 
ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2561
ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2561  new
ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2561 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุ...
 
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิตัล
การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิตัล
การประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน  hot
หนังสือ 75 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 มีนาคม 2563
หนังสือ 75 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 มีนาคม 2563  new
www.ksp.or.th/ksp2018/2020/02/15644/...
 ชมถ่ายทอดสด 75 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชมถ่ายทอดสด 75 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
2 มีนาคม 2563 75 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา “คุรุสภามุ่งสร้างมาตราฐานและจิตวิญญาณความเป็นครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย” ถ่ายทอดสด กิจ...
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 15
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 16,772