คุรุสภาจังหวัดกาฬสินธุ์
kurusapha Kalasin
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
นางสาววัฒนา ภูสุข
นางสาวรุ่งอรุณ เลื่อมเรือง
 

คุรุสภาจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

ยินดีต้อนรับ

คุรุสภาจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ตั้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
72/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  46000
โทรศัพท์ 043-019 755 กด 14
โทรศัพท/โทรสาร 043-840 533

 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  hot
การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู www.niets.or.th/th/catalog/view/3985 สำหรับผู้ที่มีสิ...
 
ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์  hot
ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
 
การประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนที่ 2
การประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนที่ 2  hot
คณะกรรมการประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับการ...
 
หน้าที่ของคุรุสภามีอะไรบ้าง
หน้าที่ของคุรุสภามีอะไรบ้าง  update
วันนี้ครูนกเล็กมีข้อมูลดี ๆ มาแชร์ เกี่ยวกับเรื่องบทบาท หน้าที่ของคุรุสภา เพื่อนๆ รู้หรือไม่ว่า บทบาท หน้าที่ของคุรุสภา มีอะไรบ้าง? บทบาท หน้...
 
การประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์
การประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์  hot
คณะกรรมการประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้ร...
 
คุรุสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
 
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่สนใจใฝ่รู้
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่สนใจใฝ่รู้  update
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มอบเกียรติบัตร สำหรับความตั้งใจใฝ่รู้ เพียงท่านเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.pmcaforum.in.th/ คร...
 
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. 2563
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. 2563  update
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. 2563 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 242 ง หน้า 45 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 www.ratchakitcha.so...
 
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563  update
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 242 ง หน้า 45 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ww...
 
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 2 แห่ง รวมจำนวน 56 แห่ง 57 หลักสูตร
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 2 แห่ง รวมจำนวน 56 แห่ง 57 หลักสูตร  update
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 2 แห่ง รวมจำนวน 56 แห่ง 57 หลักสูตร ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จ...
 
ด่วนที่สุด... ครูอาวุโส ประจำปี 2560 จังหวัดกาฬสินธุ์ 12 ท่านสุดท้าย
ด่วนที่สุด... ครูอาวุโส ประจำปี 2560 จังหวัดกาฬสินธุ์ 12 ท่านสุดท้าย  update
ด่วนที่สุด... ครูอาวุโส ประจำปี 2560 จังหวัดกาฬสินธุ์ 12 ท่านสุดท้าย โปรดติดต่อคุรุสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043 840 53...
 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการพัฒนาตนเองตามกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการพัฒนาตนเองตามกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  update
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการพัฒนาตนเองตามกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30...
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ขยายเวลาการยื่นเสนอชื่อครู รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564
จังหวัดกาฬสินธุ์ขยายเวลาการยื่นเสนอชื่อครู รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564  update
จังหวัดกาฬสินธุ์ขยายเวลาการยื่นเสนอชื่อครูที่่สอนต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี จำนวน 3 ราย ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ครูที่สร้างการเปลี่ยนแป...
 
สถาบันผลิตครูที่คุรุสภาให้การรับรอง ค้นหาสถาบันผลิตครูที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา
สถาบันผลิตครูที่คุรุสภาให้การรับรอง ค้นหาสถาบันผลิตครูที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา  hot
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปี 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปี 2562 หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ...
 
คุรุสภาประกาศสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564
คุรุสภาประกาศสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564  update
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล เข้ารับการสรรหาเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประ...
 
 
ถาม - ตอบ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่คุรุสภา
นางสาวรุ่งอรุณ เลื่อมเรือง
นางสาวรุ่งอรุณ เลื่อมเรือง
เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดกาฬสินธุุ์...
นางสาววัฒนา ภูสุข
นางสาววัฒนา ภูสุข
เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดกาฬสินธุ์...
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 34
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 10,875