ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Khurusapha - Information Center
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์ของสำนักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ...
 
แผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
แผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ปีที่พิมพ์ : 2560 ISBN : 978-616-270-132-0 ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาใน...
 
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2540
 
 
บทความ
เรื่องหมูๆ
 
รองเท่าเป็นเหตุ ปก
 
ไม่เห็นด้วย ขอดูหน่อย ปก
 
ไม่เกี่ยวข้อง แต่อยากรู้
 
น้ำตาลเดอะซี่รีย์
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11,630