กองทุนของคุรุสภา
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มีนาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

กองทุนของคุรุสภา

 

กองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา


ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา สามารถสมทบเข้ากองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑) สมทบเข้ากองทุนได้โดยตรง ที่กลุ่มมูลนิธิและกองทุน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม.  ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๓๓๓ หรือ 

๒) โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "
กองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ  เลขที่ ๐๕๙ - ๐ - ๐๘๙๐๘ - ๐  (เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว   กรุณาส่งสำเนา การโอนเงินที่ชัดเจน พร้อมชื่อ – ที่อยู่ – หมายเลขโทรศัพท์ ไปให้กลุ่มมูลนิธิและกองทุน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ๑๐๓๐๐ โทร./โทรสาร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๓๓๓)  หรือ 

๓) ส่งตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนาม “กองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา”   

 กองทุนผู้เสียสละและมีจิตวิญญาณครูของคุรุสภา


ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมช่วยเหลือ สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถสมทบเข้ากองทุนผู้เสียสละและมีจิตวิญญาณครูของคุรุสภา จำนวน ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑) สมทบเข้ากองทุนได้โดยตรง ที่กลุ่มมูลนิธิและกองทุน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๓๓๓ หรือ 

๒) โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนผู้เสียสละและมีจิตวิญญาณครู"  ผ่านธนาคาร  กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ  เลขที่ ๐๕๙ - ๐ - ๐๘๗๙๓ - ๒ (เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว   กรุณาส่งสำเนา การโอนเงินที่ชัดเจน พร้อมชื่อ – ที่อยู่ – หมายเลขโทรศัพท์ ไปให้กลุ่มมูลนิธิและกองทุน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ๑๐๓๐๐ โทร./โทรสาร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๓๓๓)  หรือ 

๓) ส่งตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนาม “
กองทุนผู้เสียสละและมีจิตวิญญาณครูของคุรุสภา”   
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 18,416