คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
KSP School
KSP Self-Service
บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 KSP BUNDIT
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรอง
 

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

               

 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2564
ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2564  new
คุรุสภาขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ h...
 
การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564
การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564  new
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ หน่วยงานด้านการศึกษา ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวม ...
 
คุรุสภา ขยายเวลายื่นแบบคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564
คุรุสภา ขยายเวลายื่นแบบคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการครุสภา โดยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เชิญชวนผู้ประก...
 
ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form)
ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form)
ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Goo...
 
การเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดชุมพร
การเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดชุมพร
ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าม...
 
 
ตารางกิจกรรม
16
ม.ค. 62
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562
ทั้งวัน
จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่  63  ปี 2562 ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  อำเภอเม
 
8
ม.ค. 62 - 10 ม.ค. 62
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานงานจัดทำคู่มือการบริหารจัดการขยะฯ
ทั้งวัน
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการ/คู่มือกา
 
3
ม.ค. 62
รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ทั้งวัน
จัดส่งผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวั
 
14
ธ.ค. 61
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562
ทั้งวัน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดใ
 
6
ธ.ค. 61
สำรวจข้อมูลรายชื่อศึกษาธิการจังหวัด
08:00 - 08:30
สำรวจข้อมูลรายชื่อศึกษาธิการจังหวัดภาคใต้ 1 ในกลุ่มไลน์ภาคใต้ 1
 
 
ภาพกิจกรรม
การมอบรางวัล
การมอบรางวัล
การประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)
การประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)
การประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Vid...
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท...
 การจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 เมื่อวันพฤหัส...
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 เมื่อวันพุธท...
 
ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คส.02.20 ผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 166 KB ดาวน์โหลด
คส.02.10 ครู.pdf 161 KB ดาวน์โหลด
คศ.02.40 ศึกษานิเทศก์.pdf 163 KB ดาวน์โหลด
คส.02.30 ผู้บริหารการศึกษา.pdf 166 KB ดาวน์โหลด
การขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คส.09.10 ครู.pdf 457 KB ดาวน์โหลด
คส.09.20 ผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 571 KB ดาวน์โหลด
คำแนะนำการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ.pdf 649 KB ดาวน์โหลด
บันทึกถ้อยคำหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพฯ.pdf 213 KB ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองการจ้าง.pdf 72 KB ดาวน์โหลด
ตารางสอน.pdf 244 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู-(คส.01.10).pdf 323 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คส.01.20.pdf 271 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา คส.01.30.pdf 364 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ คส.01.40.pdf 264 KB ดาวน์โหลด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 21,294