คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา
บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าต่ออายุใบอนุญาต
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

  
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
ตรวจสอบก่อนหมดสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ตรวจสอบก่อนหมดสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561  new
ตามที่คุรุสภาเคยเปิดให้มีการรับรองความรู้โดยการเทียบโอน การทดสอบ และการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐานนั้น ปัจจุบันคุรุสภาได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู...
 
คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561  new
คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร...
 
คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2561
คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2561  update
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษ...
 
ประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
สำนักงานเลขาธิการคุุรุสภาได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระ...
 
 
ตารางกิจกรรม
14
ธ.ค. 61
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562
ทั้งวัน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดใ
 
6
ธ.ค. 61
สำรวจข้อมูลรายชื่อศึกษาธิการจังหวัด
08:00 - 08:30
สำรวจข้อมูลรายชื่อศึกษาธิการจังหวัดภาคใต้ 1 ในกลุ่มไลน์ภาคใต้ 1
 
5
ธ.ค. 61
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ
06:00 - 08:30
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร
 
3
ธ.ค. 61
รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำเดือน พฤศิจกายน 2561
ทั้งวัน
จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการ
 
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร  update
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการ...
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจำปี 2560
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจำปี 2560
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประ...
การตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
การตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
ด้วย ผอ.โสภิตา สุวรรณะ และคณะตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ในวันที่ 30 ...
 
ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
การขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
บันทึกถ้อยคำ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชำรุด สูญหาย ขอแก้ไข.pdf 213 KB ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองการจ้างสำหรับผู้ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ-โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ไทย).pdf 70 KB ดาวน์โหลด
แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คส 09.20.pdf 747 KB ดาวน์โหลด
ตารางสอนรายบุคคล-สำหรับผู้ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ-โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ไทย).pdf 210 KB ดาวน์โหลด
แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส 09.10 (ไทย).pdf 658 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุศึกษานิเทศก์ คส.02.40.pdf 115 KB ดาวน์โหลด
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุผู้บริหารสถานศึกษา คส.02.20.pdf 116 KB ดาวน์โหลด
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุผู้บริหารการศึกษา คส.02.30.pdf 115 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02.pdf 925 KB ดาวน์โหลด
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุครู คส.02.10.pdf 115 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู-(คส.01.10).pdf 323 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คส.01.20.pdf 271 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา คส.01.30.pdf 364 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ คส.01.40.pdf 264 KB ดาวน์โหลด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 3,343