จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
  • อา
  • พฤ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอจอมทอง  แม่แจ่ม  และกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดย
        •  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่
           เขต 6       
        •  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การ
           ศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
 
ภาพกิจกรรม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,678