งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai Teachers Council In the Chiang Mai Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
 

งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คุรุสภาเปิดรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
 
การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1
การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1  hot
คุรุสภากำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เปิดร...
 
การส่งผลงานเข้าประกวด สปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2564
การส่งผลงานเข้าประกวด สปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2564  new
คุรุสภาขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2564 หัวข้อ "พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล...
 
เคล็ดลับง่าย ๆ ฝึกให้นักเรียนมีวินัย
เคล็ดลับง่าย ๆ ฝึกให้นักเรียนมีวินัย  new
เคล็ดลับง่าย ๆ ฝึกให้นักเรียนมีวินัย ...
 
บทบาท หน้าที่ของคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
บทบาท หน้าที่ของคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  new
บทบาท หน้าที่ของคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 นั้นก็คือ “มุ่งยกระดับคุณภาพครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย” มีหัว...
 
 
ภาพกิจกรรม
ประเภทของการ Bully ❌❌
ประเภทของการ Bully ❌❌  hot
 5 องค์ประกอบ
5 องค์ประกอบ "สำคัญ" ในการพัฒนาเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  new
5 องค์ประกอบ "สำคัญ" ในการพัฒนาเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 1. สร้างโอกาสให้เกิดคุณค่าและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานและมีคุ...
ร่วมแสดงความยินดี
ร่วมแสดงความยินดี
สำนักงานเลขาธิการครุสภา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี...
การประชุมรับฟังคำชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
การประชุมรับฟังคำชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  update
วันนี้(๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓) เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการจัดประชุมรับฟังคำชี้แจงการคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าม...
การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  new
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานการประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขา...
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 30,998