งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai Teachers Council In the Chiang Mai Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Facebook
KSP Self-service
KSP School
 

งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คุรุสภา ขยายเวลายื่นแบบคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564
คุรุสภา ขยายเวลายื่นแบบคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564  new
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการครุสภา โดยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทา...
 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  new
คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)...
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563  new
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 113 คน สำนักงานเลขาธิการคุร...
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564
ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564  new
ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 กรณีมีข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำ...
 
ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”  new
ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 กรณีมีข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อส...
 
 
ภาพกิจกรรม
ดอกไม้ประจำวันครูคือดอกกล้วยไม้
ดอกไม้ประจำวันครูคือดอกกล้วยไม้  new
ดอกไม้ประจำวันครูคือดอกกล้วยไม้ สำหรับ ดอกไม้วันครู คือ ดอกกล้วยไม้ โดยคณะกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2539 พิจารณาเห็นว่าคุณลักษณะของดอกกล้วยไม้ มีลั...
ความสามารถที่ควรมี เพื่อเข้าสู่การพัฒนา สู่ยุค Digital มาดูกัน..
ความสามารถที่ควรมี เพื่อเข้าสู่การพัฒนา สู่ยุค Digital มาดูกัน..  new
ความสามารถที่ควรมี เพื่อเข้าสู่การพัฒนา สู่ยุค Digital ... 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามาร...
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  new
มา Checklist กันดีกว่าว่าคุณมี ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สำหรับการเรียนรู้ กันกี่ข้อ ...
ประเภทของการ Bully ❌❌
ประเภทของการ Bully ❌❌  hot
 5 องค์ประกอบ
5 องค์ประกอบ "สำคัญ" ในการพัฒนาเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  new
5 องค์ประกอบ "สำคัญ" ในการพัฒนาเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 1. สร้างโอกาสให้เกิดคุณค่าและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานและมีคุ...
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 19
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 34,935