ศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2557 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 
Facebook
 
ประกาศสำนักงาน เลขาธิการคุรุสภา
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ประจำปี 2557
องค์ความรู้_opt.pdf 6 MB ดาวน์โหลด
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การให้เงินอุดหนุนฯ ปี 2557.pdf 5 MB ดาวน์โหลด
ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ประจำปี2556
ประกาศผลการพิจารณาเงินอุดหนุนปี 56.pdf 667 KB ดาวน์โหลด
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบสำรวจสถานภาพสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ
แบบสำรวจสถานภาพสมาชิก.doc 108 KB ดาวน์โหลด
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของสมาคม/ชมรม (กพค.6)
กพค.6 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของสมาคมชมรมที่เป็นสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ.doc 87 KB ดาวน์โหลด
ใบสมัครสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ
ใบสมัครสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ.pdf 214 KB ดาวน์โหลด
แบบรายชื่อสมาชิกสมาคม/ชมรม (กพค.2)
MemberForm.pdf 36 KB ดาวน์โหลด
แบบสำรวจสถานภาพสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ
Survey_member.doc 82 KB ดาวน์โหลด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือแจ้งสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ เรื่อง สำรวจสถานภาพสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
scan0048.pdf 502 KB ดาวน์โหลด
รายชื่อสมาชิกศูนย์เครือข่ายฯที่ส่งหลักฐานเอกสารครบ พร้อมรหัสสมาชิก (เพิ่มเติม)
New Member@8 Mar 13.pdf 64 KB ดาวน์โหลด
การประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 28 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ASEAN Council of Teachers.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 59
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 12,608