ศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2557 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
Facebook
 
ประกาศสำนักงาน เลขาธิการคุรุสภา
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ประจำปี 2557
องค์ความรู้_opt.pdf 6 MB ดาวน์โหลด
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การให้เงินอุดหนุนฯ ปี 2557.pdf 5 MB ดาวน์โหลด
ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่ผ่านการคัดสรรจากคุรุสภา
reseach1.pdf 5 MB ดาวน์โหลด
ผลงานรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม (OSOI) ปี 2555 ประเภทผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง
OSOI_2555-gold.pdf 20 MB ดาวน์โหลด
ผลงานรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม (OSOI) ปี 2555 ประเภทผู้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
OSOI%20_2555-silver.pdf 26 MB ดาวน์โหลด
ผลงานรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม (OSOI) ปี 2555 ประเภทผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
OSOI%20_2555-thongdang.pdf 16 MB ดาวน์โหลด
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบสำรวจสถานภาพสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ
แบบสำรวจสถานภาพสมาชิก.doc 108 KB ดาวน์โหลด
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของสมาคม/ชมรม (กพค.6)
กพค.6 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของสมาคมชมรมที่เป็นสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ.doc 87 KB ดาวน์โหลด
ใบสมัครสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
การสมัครสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา.pdf 202 KB ดาวน์โหลด
แบบรายชื่อสมาชิกสมาคม/ชมรม (กพค.2)
MemberForm.pdf 36 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกียรติบัตร
certificate.doc 27 KB ดาวน์โหลด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อชมรม/สมาคมที่ไม่ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมฯ ปี 2554
ชมรม-สมาคมที่ยังไม่ส่งรายงานปี 2554.pdf 66 KB ดาวน์โหลด
รายชื่อชมรม/สมาคมที่ไม่ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมฯ ปี 2556 (ภาคกลาง)
ไม่ส่งรายงาน_ภาคกลาง.pdf 101 KB ดาวน์โหลด
รายชื่อชมรม/สมาคมที่ไม่ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมฯ ปี 2556 (ภาคเหนือ)
ไม่ส่งรายงาน_ภาคเหนือ.pdf 143 KB ดาวน์โหลด
รายชื่อชมรม/สมาคมที่ไม่ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมฯ ปี 2556 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไม่ส่งรายงาน_ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.pdf 160 KB ดาวน์โหลด
รายชื่อชมรม/สมาคมที่ไม่ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมฯ ปี 2556 (ภาคใต้)
ไม่ส่งรายงาน_ภาคใต้.pdf 110 KB ดาวน์โหลด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 19,674