คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2559 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ นครหลวง บางปะหัน บ้านแพรก อุทัย วังน้อย ภาชี  และมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดย
        •  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การ                        ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
        •  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขต            พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
 
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,656