คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ  ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ใน
ท้องที่ทุกอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ  โดย
        •  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญเป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ
        •  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญเป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การ
           ศึกษาอำนาจเจริญ 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
 
ภาพกิจกรรม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,577