คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ดาวน์โหลด

 
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียด
1
แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10)  
  0 ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
  แบบประเมินการปฏิบัิตการสอน.pdf 181 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20)  
  คส.01.20.pdf 103 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30)  
  คส.01.30.pdf 126 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.01.40)  
  คส.01.40.pdf 101 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
แบบคำขอต่ออายุและแบบแสดงคุณสมบัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.02+คส.02.10)  
  คส.02+02.01.pdf 147 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
แบบคำขอต่ออายุและแบบแสดงคุณสมบัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.02+คส.02.20)  
  คส.02+02.02.pdf 147 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
แบบคำขอต่ออายุและแบบแสดงคุณสมบัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.02+คส.02.30)  
  คส.02+02.03.pdf 147 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
แบบคำขอต่ออายุและแบบแสดงคุณสมบัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.02+คส.02.40)  
  คส.02+02.04.pdf 147 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.09.10 (ครูไทย)  
  แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.09.10 (ไทย).pdf 658 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
ตัวอย่างตารางสอนสำหรับผู้ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ-โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ-(ไทย)  
  ตย.ตารางสอนสำหรับผู้ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ-โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ-(ไทย).pdf 210 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
บันทึกถ่อยคำหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณี ชารุด / สูญหาย / ขอแก้ไข  
  บันทึกถ้อยคำกรณีใบผ่อนผัน ชำรุด สูญหาย.pdf 213 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
บันทึกถ้อยคำ กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาชำรุด / สูญหาย  
  บันทึกถ้อยคำ กรณีใบอนุญาตชำรุด สุญหาย.pdf 48 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียม  
  ใบขอคืนค่าธรรมเนียม.pdf 149 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
คำขอใบแทนใบอนุญาต (คส.03)  
  คำขอใบแทนใบอนุญาต คส.03.pdf 82 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
16
แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (คส.04)  
  แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน คส.04.pdf 100 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17
แบบคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน (คส.05)  
  แบบคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน คส.05.pdf 84 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18
แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต (คส.06)  
  คส.06 แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต.pdf 309 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,847