คุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
KSP The Teachers' Council of Thailand In Surin Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
แสกน QR Code แฟนเพจ facbook
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี ครั้งที่ 3
KSP SCHOOL
KSP E-SERVICE
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ดาวน์โหลด

 
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียด
1
บันทึกถ้อยคำ กรณีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชำรุด/สูญหาย.pdf  
  บันทึกถ้อยคำ กรณีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชำรุด-สูญหาย.pdf 212 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.03).pdf  
  แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส 03).pdf 82 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (คส.04).pdf  
  แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (คส 04).pdf 498 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา.pdf  
  แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา.pdf 65 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
เอกสารสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.pdf  
  เอกสารสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.pdf 58 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
Professional Experience Evaluation Form_(แบบประเมินการปฏิบัติการสอนฯครู-ชาวต่างประเทศ).pdf  
  Professional Experience Evaluation Form_(แบบประเมินการปฏิบัติการสอนฯครู-ชาวต่างประเทศ).pdf 288 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
TEACHING LICENSE APPLICATION FORM (KS.01 Form).pdf  
  TEACHING LICENSE APPLICATION FORM (KS 01 Form).pdf 157 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
แบบคำขออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว(คส.10).pdf  
  แบบคำขออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว(คส 10).pdf 317 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว(คส 10).pdf 317 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
หนังสือรับรองการจ้างสำหรับผู้ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ไทย).pdf  
  หนังสือรับรองการจ้างสำหรับผู้ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ไทย).pdf 69 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
ตารางสอนรายบุคคล สำหรับผู้ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ไทย).pdf  
  ตารางสอนรายบุคคล สำหรับผู้ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ไทย).pdf 206 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
แบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ::คส.09.20:: (ไทย).pdf  
  แบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คส 09 20 (ไทย).pdf 723 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู :: คส.09.10 :: (ไทย).pdf  
  แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส 09 10 (ไทย).pdf 637 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.01.40).pdf  
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส 01 40).pdf 252 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30).pdf  
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส 01 30).pdf 347 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20).pdf  
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส 01 20).pdf 256 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
16
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10).pdf  
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส 01 10).pdf 306 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ คส.02.40.pdf  
  แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ คส 02 40.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา คส.02.30.pdf  
  แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา คส 02 30.pdf 116 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
19
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คส.02.20.pdf  
  แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คส 02 20.pdf 116 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
20
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10.pdf  
  แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส 02 10.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 3,181