จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ดาวน์โหลด

 
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียด
1
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.pdf 703 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10)  
  คส.01.10.pdf 302 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20)  
  คส.01.20.pdf 248 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30)  
  คส.01.30.pdf 340 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.01.40)  
  คส.01.40.pdf 244 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  คส.02.pdf 73 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.02.10)  
  คส.02.10.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.02.20)  
  คส.02.20.pdf 116 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.02.30)  
  คส.02.30.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.02.40)  
  คส.02.40.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต (คส.03)  
  คส.03.pdf 59 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (คส.04)  
  คส.04.pdf 100 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
แบบคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (คส.05)  
  คส.05.pdf 61 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
แบบบันทึกถ้อยคำ  
  แบบบันทึกถ้อยคำกรณีใบอนุญาตสุญหาย.pdf 49 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียม.pdf 149 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
16
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางธนาคากรุงไทย  
  ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย.pdf 294 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17
แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว (คส.09.10)  
  แบบ คส.09.10 แบบใหม่.pdf 629 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18
แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว (คส.09.20)  
  คส.09.20 (ผู้บริหารสถานศึกษา).pdf 145 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 13
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 12,749