คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาต
ksp school
KSP E-Service
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คู่มือประชาชน
สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองปริญญา
สถาบันคุรุพัฒนา
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 PROGRAM KSP BUNDIT
 

ดาวน์โหลด

 
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียด
1
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.pdf 703 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  ประเภทวิชาชีพครู (คส.01.10).pdf 323 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20).pdf 271 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประเภทวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30).pdf 364 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.01.40).pdf 264 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  แบบใบคำขอ_คส02-10ครู (2).pdf 161 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คศ02-40_ศึกษานิเทศก์V3.pdf 163 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบใบคำขอ_คส02-20ผู้บริหารสถานศึกษา (1).pdf 166 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบใบคำขอ_คส02-30ผู้บริหารการศึกษา.pdf 166 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
การขออนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
  แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (1).pdf 658 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (2).pdf 747 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ตารางสอนรายบุคคล-สำหรับผู้ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ-โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (3).pdf 210 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  บันทึกถ้อยคำกรณีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพชำรุด สูญหาย (5).pdf 213 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  หนังสือรับรองการจ้างสำหรับผู้ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ-โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (4).pdf 70 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  
  1. แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน-คส.04.pdf 100 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  แบบขอใบแทน คส.03.pdf 143 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  บันทึกถ้อยคำ.pdf 50 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในทะเบียนและใบอนุญาต  
  แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในทะเบียนและใบอนุญาต (คส.06).pdf 58 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  แบบคำร้องคืนเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ.pdf 149 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 136
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 75,294