คุรุสภาจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Office of The Teachers' Council of Thailand
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
 

ดาวน์โหลด

 
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียด
1
การสมัครและต่ออายุ ผ่าน KSP self-service  
  สมัคร และต่ออายุ ผ่าน ksp E-service.pdf 3 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
คำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
  เอกสารสำหรับครูศูนย์เด็ก.pdf 58 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คส01.40 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์.pdf 264 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คส01.20 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 271 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คส01.30 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา.pdf 364 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คส01.10 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.pdf 323 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู.pdf 177 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ  
  คส02-20 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 166 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คส02-40 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์.pdf 163 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คส02-30 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา.pdf 166 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คส.02.10 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.pdf 161 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
แบบคำขอหนังสืออนุญาตให้ประอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว  
  หนังสือรับรองการจ้าง.pdf 70 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ตัวอย่างตารางสอน.pdf 210 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  บันทึกถ้อยคำ กรณีใบชั่วคราวสูญหาย.pdf 213 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ks09.10 แบบคำขอหนังสืออนุญาตให้ประอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว.pdf 658 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ks09.20 แบบคำขอหนังสืออนุญาตให้ประอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว.pdf 747 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
แบบคำใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
  คส. 03+06 ขอใบอนุญาตใหม่ กรณี แก้ไข เพิ่มเติม ในทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.pdf 381 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คส. 03 ขอใบแทนใบอนุญาต กรณีชำรุด.pdf 99 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  
  คส.04 แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน.pdf 499 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
คุรุสภาประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2560  
  61-12-18 ประกาศครูอาวุโส ทั่วประเทศ.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  61-12-20 ครูอาวุโสได้รับเงินช่วยเหลือ.pdf 68 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 25
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 21,470