คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ดาวน์โหลด

 
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียด
1
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  คู่มือ.pdf 703 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู :: คส.09.10 :: (ไทย)  
  คส.09.10.pdf 658 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
ตารางสอนรายบุคคล สำหรับผู้ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ไทย)  
  ตัวอย่างตารางสอนผ่อนผัน.pdf 210 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
หนังสือรับรองการจ้างสำหรับผู้ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ไทย)  
  หนังสือรับรองการจ้างผ่อนผัน.pdf 70 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู  
  แบบประเมินการสอน.pdf 177 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
หนังสือมอบฉันทะรับใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  หนังสือมอบฉันทะ.pdf 25 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
เอกสารสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  เอกสาครูผู้ดูแลเด็ก.pdf 58 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
แบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ::คส.09.20:: (ไทย)  
  คส.09.20.pdf 747 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post  
  ชำระเงินไปรษณีย์.pdf 813 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ  
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนครูต่างชาติ.pdf 834 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
แบบคำขออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว(คส.10)  
  ผ่อนผันต่างชาติ.pdf 333 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
บันทึกถ้อยคำ กรณีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชำรุด/สูญหาย  
  บันทึกถ้อยคำผ่อนผันหาย.pdf 213 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
แบบคำร้องคืนเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ  
  แบบคำร้องขอคืนเงิน.pdf 149 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (คส.04)  
  คส.04ใบสอน.pdf 499 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
บันทึกถ้อยคำกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาชำรุด/สูญหาย  
  บันทึกถ้อยคำ.pdf 48 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
16
แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.03)  
  คส.03ใบแทน.pdf 82 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ คส.02.40  
  คส.02.40.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา คส.02.30  
  คส.02.30.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
19
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คส.02.20  
  คส.02.20.pdf 116 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
20
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10  
  คส.02.10.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 23
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 13,686