จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ดาวน์โหลด

 
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียด
1
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(คส.01.10)  
  คส.01.10แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.pdf 323 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา(คส.01.20)  
  คส.01.20แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 103 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30)  
  คส.01.30แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้บริหารการศึกษา.pdf 126 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.01.40)  
  คส.01.40แบบคำขอขึ้นทะเบียนศึกษานิเทศก์.pdf 101 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post  
  pay at post.pdf 64 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02  
  คส.02แบบคำขอต่ออายุ.pdf 925 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
บันทึกคำชี้แจงประกอบการพิจารณาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  บันทึกคำชี้แจงประกอบการพิจารณาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.pdf 61 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10  
  คส.02.10แบบแสดงคุณสมบัติต่ออายุครู.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คส.02.20  
  คส.02.20แบบแสดงคุณสมบัติผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 116 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา คส.02.03  
  คส.02.30แบบแสดงคุณสมบัติผู้บริหารการศึกษา.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ คส.02.04  
  คส.02.40แบบแสดงคุณสมบัติศึกษานิเทศก์.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,286