คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ดาวน์โหลด

 
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียด
1
แบบ คส.01.10 คำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนครู คส 01.10 (25-01-59).pdf 330 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบ คส.01.20 คำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
  คส 01 20 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 103 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
แบบ คส.01.30 คำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
  คส.01.30 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้บริหารการศึกษา.pdf 126 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
แบบ คส.01.40 คำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนศึกษานิเทศก์.pdf 101 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
แบบ คส.02 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  ใหม่ 21-7-59 คส 02 แบบคำขอต่ออายุ.pdf 925 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
แบบ คส.02.10 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
  คส 02 10 แบบแสดงคุณสมบัติขอต่อครู.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
แบบ คส.02.20 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
  คส 02 20 แบบแสดงคุณสมบัติขอต่ออายุผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 116 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
แบบ คส.02.30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  
  คส 02 30 แบบแสดงคุณสมบัติผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
แบบ คส.02.40 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  
  คส 02 40 แบบแสดงคุณสมบัติผู้ขอต่อศึกษานิเทศก์.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
แบบ คส.03 คำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
  คส 03 แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.pdf 74 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
แบบบันทึกถ้อยคำ กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาชำรุด/สูญหาย  
  แบบบันทึกถ้อยคำ กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาชำรุด สูญหาย.pdf 48 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
แบบ คส.04 แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  
  คส.04 แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน.pdf 499 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
แบบ คส.05 แบบคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
  คส.05 แบบคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน.pdf 84 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 59
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 12,007