คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา
สถาบันคุรุพัฒนา
ส่งข้อมูลการฝึกอบรม
PROGRAM KSP BUNDIT
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 

ดาวน์โหลด

 
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียด
1
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.pdf 703 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ คส.01.40.pdf 264 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู-คส.01.10.pdf 323 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คส.01.20.pdf 271 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา คส.01.30.pdf 364 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
  แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คส.02.20.pdf 116 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02.pdf 925 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ คส.02.40.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา คส.02.30.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู :: คส.09.10 :: (ไทย)  
  แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไทย คส.09.10.pdf 658 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
แบบคำขออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว  
  แบบคำขออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว คส.10.pdf 333 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
แบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ::คส.09.20:: (ไทย)  
  แบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาไทย คส.09.20.pdf 747 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.03)  
  แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คส.03.pdf 82 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (คส.04)  
  แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน คส.04.pdf 499 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
แบบคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.05)  
  แบบคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คส.05.pdf 84 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
แบบคำขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต คส.06  
  แบบคำขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต คส.06.pdf 309 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
แบบคำขอแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.07)  
  แบบคำขอแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คส.07.pdf 77 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
TEACHING LICENSE APPLICATION FORM (KS.01 Form)  
  TEACHING LICENSE APPLICATION FORM KS.01 Form.pdf 160 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
Professional Experience Evaluation Form_(แบบประเมินการปฏิบัติการสอนฯครู-ชาวต่างประเทศ)  
  Professional Experience Evaluation Form_แบบประเมินการปฏิบัติการสอนฯครู-ชาวต่างประเทศ.pdf 298 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู  
  แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู.pdf 177 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
แบบคำร้องคืนเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ  
  แบบคำร้องคืนเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ.pdf 149 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 16
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 13,224