คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ดาวน์โหลด

 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียด
1
แบบคำขอ  
  แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ-คส.03.pdf 82 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต-คส.06.pdf 309 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน-คส.04.pdf 499 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.pdf 149 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบชำระค่าธรรมเนียม  
  แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนฯ.pdf 158 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียม(ขึ้นทะเบียน หรือ ใบแทน)ทางไปรษณีย์ Pay at Post 378.pdf 813 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
  1.1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10) .pdf 111 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  1.2 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20).pdf 271 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  1.3 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30).pdf 364 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  1.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.01.40) .pdf 264 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู+ตัวอย่างหนังสือนำส่งผลการประเมิน.pdf 177 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
  4.แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต_คส02.40ศึกษานิเทศก์.pdf 163 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  3.แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต_คส02.30ผู้บริหารการศึกษา.pdf 166 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  1.แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต_คส02.10ครู.pdf 161 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  2.แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต_คส02.20ผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 166 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
แบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ผ่อนผัน)  
  1.คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.09.10).pdf 457 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  2.คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.09.20).pdf 571 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  3.บันทึกถ้อยคำหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณี ชำรุด-สูญหาย-ขอแก้ไข.pdf 213 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  4.ตัวอย่าง-ตารางสอนรายบุคคล.pdf 244 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  5.แบบหนังสือรับรองการจ้าง(กรณีเหลืออายุสัญญาน้อยกว่า 4 เดือน).pdf 72 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
สำหรับครูชาวต่างประเทศ (Foreign Teachers)  
  1.Teaching License for Foreign Teachers.pdf 789 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  2.Teaching License Renewal.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  3.Temporary Teaching Permit for Foreign Teachers.pdf 503 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 91
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 39,032