คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ดาวน์โหลด

 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียด
1
แบบคำขอ  
  แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ-คส.03.pdf 82 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต-คส.06.pdf 309 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน-คส.04.pdf 499 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบชำระค่าธรรมเนียม  
  ใบแจ้งการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนฯ และใบแทน ผ่านทางไปรษณีย์-Pay-at-Post.pdf 813 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนฯ.pdf 158 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
ผลการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปี 2561  
  1.ประกาศฯ-ผลการรับรองหลักสูตร-รอบที่-1-84-หลักสูตร.pdf 583 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  2.ประกาศฯ-ผลการรับรองหลักสูตร-รอบที่-2-919-หลักสูตร.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
  1.1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10) .pdf 111 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  1.2 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20).pdf 271 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  1.3 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30).pdf 364 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  1.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.01.40) .pdf 264 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนฯ.pdf 158 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
  2.2 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คส.02.20 .pdf 116 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  2.4 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ คส.02.04 .pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  2.3 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา คส.02.03 .pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  2.แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02 .pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  2.1 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10 .pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 27
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,297