คุรุสภาจังหวัดลำปาง ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
Teachers Council in Lampang Provincial Education Office Tel.054260306
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP School - Login
KSP Self-Service - Login
PROGRAM KSP BUNDIT
 

 
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียด
1
คส.10 ขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ครูต่างชาติ)  
  คส 10 ผ่อนผันครูต่างชาติ 23 สค 60.pdf 333 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
คส.09.20 ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
  คส 09.20 ผ่อนผัน ผบส..pdf 747 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
คส.09.10 ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ครูไทย)  
  คส 09.10 ผ่อนผันครูไทย.pdf 658 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
คส.08 ขอบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา  
  คส 08 ขอบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา.pdf 75 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
คส.07 ขอแปลใบอนุญาตฯ  
  คส 07 ขอแปลใบอนุญาต.pdf 77 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
คส.06 ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการ  
  คส 06 ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการ.pdf 309 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
คส.05 ขอหนังสือรับรองขึ้นทะเบียน  
  คส 05 ขอหนังสือรับรองขึ้นทะเบียน.pdf 84 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
คส.04 ขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  
  คส 04 ขอใบสอน.pdf 499 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
คส.03 ขอใบแทนใบอนุญาตฯ  
  คส 03 ขอใบแทน.pdf 82 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
คส.02 + 02.40 ต่ออายุใบอนุญาตฯ ศึกษานิเทศก์  
  คส.02 + 02.40 ต่ออายุใบอนุญาตฯ ศึกษานิเทศก์.pdf 4 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
คส.02 + 02.30 ต่ออายุใบอนุญาตฯ ผู้บริหารการศึกษา  
  คส.02 + 02.30 ต่ออายุใบอนุญาตฯ ผู้บริหารการศึกษา.pdf 4 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
คส.02 + 02.20 ต่ออายุใบอนุญาตฯ ผู้บริหารสถานศึกษา  
  คส.02 + 02.20 ต่ออายุใบอนุญาตฯ ผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 4 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
คส.02 + 02.10 ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครู  
  คส.02+02.10 ต่ออายุครู.pdf 4 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
คส.01.40 ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ศึกษานิเทศก์  
  คส 01.40 ขึ้นทะเบียน ศน..pdf 264 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
คส.01.30 ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ผู้บริหารการศึกษา  
  คส 01.30 ขึ้นทะเบียน ผบก..pdf 364 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
16
คส.01.20 ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ผู้บริหารสถานศึกษา  
  คส 01.20 ขึ้นทะเบียน ผบส..pdf 271 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17
คส.01.10 ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ครู  
  คส 01.10 ขึ้นทะเบียน ครู.pdf 323 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18
Pay at Post ชำระเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน/ขอใบแทนใบอนุญาตฯ  
  Pay at Post.pdf 813 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
19
KS.01 แบบคำขอขึ้นทะเบียนครูต่างชาติ  
  KS 01 ขึ้นทะเบียน ครูต่างชาติ.pdf 160 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 13
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 22,059