คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา
PROGRAM KSP BUNDIT
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ติดต่อคุรุสภาในศึกษาธิการจังหวัด
แผนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
 

ดาวน์โหลด

 
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียด
1
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.pdf 703 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  คส.01.10 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.pdf 323 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คส.01.20 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 271 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คส.01.30 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา.pdf 364 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คส.01.40 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์.pdf 264 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
  คส.02.20 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 116 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คส.02.40 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คส.02.30 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คส.02 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.pdf 73 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คส.02.10 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.pdf 115 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
  หนังสือรับรองการจ้างสำหรับผู้ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ไทย).pdf 70 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ตารางสอนรายบุคคล สำหรับผู้ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ไทย).pdf 210 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คส.09.10 (ไทย) แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.pdf 658 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
บันทึกถ้อยคำ กรณีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชำรุด/สูญหาย  
  บันทึกถ้อยคำ กรณีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชำรุด-สูญหาย.pdf 213 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  
  คส.04 แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน.pdf 499 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู  
  แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู.pdf 177 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
เอกสารสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  เอกสารสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.pdf 58 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
(คส.03) แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  (คส.03) แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.pdf 82 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
(คส.06) แบบคำขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต  
  (คส.06) แบบคำขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต.pdf 309 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
แบบคำร้องคืนเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ  
  แบบคำร้องคืนเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ.pdf 149 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 15
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 4,712